Environmentální kompetence dětí

10. 2. 2017

V roce 2016 se Agentura Koniklec účastnila výzkumného projektu financovaného Technologickou agenturou ČR na základě výzkumné potřeby Ministerstva životního prostředí. Výzkum si kladl otázky, jak je v současné době promítáno průřezové téma „ environmentální výchova“ do výuky, jaké jsou překážky úspěšné a efektivní EV, jaké podmínky ve školách existují a jak lze praxi EV ve školách zlepšovat. Výzkum ukázal environmentální výchovu jako na jedné straně silně zastoupenou výchovně vzdělávací oblast, na druhé upozorňuje i na velmi konkrétní slabiny.

Na realizaci environmentální výchovy lze nahlížet z více aspektů a prováděný výzkum čerpá z názorů, postojů a dat získaných od učitelů (nikoliv např. od žáků, ředitelů škol, atd.). Výsledky výzkumu za období květen – červen 2016 shrnuje publikace, která je jedním z klíčových výsledků projektu:

  • Činčera, J., Jančaříková, K., Matějček, T., Šimonová, P., Bartoš, J., Lupač, M., Broukalová, L. Environmentální výchova z pohledu učitelů. 1. vyd. Brno: BEZK; Masarykova univerzita; Agentura Koniklec, 2016. 207 s. ISBN 978-80-210-8439-1.

Zjišťovali jsme, jakým způsobem je na druhých stupních základních škol a odpovídajících ročnících víceletých gymnázií realizována environmentální výchova, jaké postupy učitelé používají pro naplnění jednotlivých cílových oblastí. Celkem jsme získali data od 645 respondentů reprezentujících jednotlivé školy, 11 rozhovorů se zkušenými učiteli a byly zpracovány případové studie z devíti škol vybraných jako příklady dobré praxe.

Ukázalo se, že učitelé přikládají velký význam environmentální senzitivitě – vztahu k přírodě, přestože jejímu většímu zastoupení ve výuce brání řada bariér. Viděli jsme velké rozdíly mezi jednotlivými školami, které ukazují  na význam dalších faktorů, zejména hodnot zastávaných konkrétní školou. Je zajímavé, že pro určitou část škol je přirozené rozvíjet pouze environmentální senzitivitu žáků a nezabývat se dalšími oblastmi.

Většina škol rozvíjí kompetence v oblasti porozumění ekologickým zákonitostem a badatelské dovednosti žáků. Často ale školy nepoužívají optimální výukové strategie, nevyužívají pro výuku přírodních jevů v terénní práci a neposkytují žákům dostatečný prostor pro samostatné vedení badatelských aktivit.

Školy se jen poměrně málo zabývají místní problematikou, málo zastoupeny jsou projekty zaměřené na řešení konkrétních místních problémů. Převládá direktivní přístup k výuce. Ten je patrný i u rozvíjení akčních kompetencí žáků, kdy jen na malém množství škol mají žáci možnost reálně ovlivnit „ekologické řízení“ školy.

Ze statistické analýzy vyplývá, že většina škol není v oblasti environmentální výchovy příliš vyhraněna a zabývá se jí jen v relativně malé míře.

Součástí publikace je diskuse výsledků a návrh doporučení pro další podporu a rozvoj environmentální výchovy na školách. Těmi je zejména podpora přenosu účinných metodických postupů v environmentální výchově, jako jsou participativní přístupy, badatelsky orientovaná výuka a další.

Kromě publikace shrnující výsledky výzkumu vznikla metodika pro autoevaluaci (samohodnocení) výuky environmentální výchovy na druhém stupni základních škol.

Cílem nástroje je poskytnout školám zpětnou vazbu a zvýšit tak kvalitu realizované environmentální výchovy na školách. Její struktura vychází z doporučených očekávaných výstupů průřezového tématu environmentální výchova Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

Soubory cookie používáme k personalizaci, k poskytování funkcí sociálních médií a k analýze návštěvnosti. Informace o vašem používání našich stránek sdílíme také s našimi partnery v oblasti sociálních médií a analýzy.
Cookies settings
Akceptovat
Odmítnout
Zásady ochrany osobních údajů a souborů cookie
Privacy & Cookies policy
Cookie nameActive
Zásady ochrany osobních údajů Jaké informace shromažďujeme? Informace od vás shromažďujeme při registraci na našich stránkách nebo při zadávání objednávky. Při objednávání nebo registraci na našich stránkách můžete být podle potřeby požádáni o zadání: jména, e-mailové adresy nebo poštovní adresy. K čemu vaše údaje používáme? Veškeré informace, které od vás shromažďujeme, mohou být použity jedním z následujících způsobů: K přizpůsobení vašich zkušeností (vaše informace nám pomáhají lépe reagovat na vaše individuální potřeby). Ke zlepšení našich webových stránek (na základě informací a zpětné vazby, které od vás obdržíme, se neustále snažíme zlepšovat nabídku našich webových stránek). Ke zlepšení služeb zákazníkům (vaše informace nám pomáhají efektivněji reagovat na vaše požadavky na zákaznický servis a potřeby podpory). Ke zpracování transakcí Vaše informace, ať už veřejné nebo soukromé, nebudou bez vašeho souhlasu prodány, vyměněny, předány nebo poskytnuty žádné jiné společnosti z jakéhokoli důvodu, kromě výslovného účelu dodání zakoupeného produktu nebo požadované služby. Za účelem správy soutěže, propagační akce, průzkumu nebo jiné funkce webu. K zasílání pravidelných e-mailů E-mailová adresa, kterou poskytnete pro zpracování objednávky, bude použita pouze k zasílání informací a aktualizací týkajících se vaší objednávky. Jak chráníme vaše údaje? Při zadávání objednávky nebo zadávání, odesílání či přístupu k vašim osobním údajům uplatňujeme různá bezpečnostní opatření, abychom zachovali bezpečnost vašich osobních údajů. Nabízíme použití zabezpečeného serveru. Všechny dodané citlivé/úvěrové informace jsou přenášeny prostřednictvím technologie SSL (Secure Socket Layer) a následně šifrovány do databáze našich poskytovatelů platebních bran, aby k nim měly přístup pouze osoby se zvláštními přístupovými právy k těmto systémům, které jsou povinny zachovávat důvěrnost informací. Po provedení transakce nebudou vaše soukromé informace (kreditní karty, čísla sociálního pojištění, finanční údaje atd.) uchovávány déle než 60 dní. Používáme soubory cookie? Ano (Cookies jsou malé soubory, které web nebo jeho poskytovatel služeb přenáší na pevný disk vašeho počítače prostřednictvím webového prohlížeče (pokud to povolíte) a které umožňují systémům webu nebo poskytovatele služeb rozpoznat váš prohlížeč a zachytit a zapamatovat si určité informace. Soubory cookie používáme k tomu, abychom si zapamatovali a zpracovali položky ve vašem nákupním košíku, pochopili a uložili vaše preference pro budoucí návštěvy, sledovali reklamy a sestavovali souhrnné údaje o návštěvnosti stránek a interakci s nimi, abychom mohli v budoucnu nabízet lepší služby a nástroje. Můžeme uzavřít smlouvu s poskytovateli služeb třetích stran, aby nám pomohli lépe porozumět návštěvníkům našich stránek. Tito poskytovatelé služeb nesmějí používat informace shromážděné naším jménem jinak, než aby nám pomohli provádět a zlepšovat naši činnost. Pokud si to přejete, můžete si zvolit, aby vás váš počítač upozornil na každé odeslání souboru cookie, nebo si můžete v nastavení prohlížeče vypnout všechny soubory cookie. Stejně jako u většiny webových stránek platí, že pokud soubory cookie vypnete, některé naše služby nemusí fungovat správně. Objednávky však stále můžete zadávat prostřednictvím zákaznického servisu. Služba Google Analytics Na našich stránkách používáme službu Google Analytics pro anonymní vykazování používání stránek a pro reklamu na stránkách. Chcete-li se odhlásit od sledování vašeho chování na našich stránkách pomocí služby Google Analytics, použijte tento odkaz (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/). Poskytujeme nějaké informace externím stranám? Vaše osobní údaje neprodáváme, nevyměňujeme ani jinak nepředáváme externím stranám. To se netýká důvěryhodných třetích stran, které nám pomáhají s provozem našich webových stránek, prováděním našich obchodních činností nebo poskytováním služeb, pokud tyto strany souhlasí s tím, že budou tyto informace uchovávat v tajnosti. Vaše údaje můžeme také zveřejnit, pokud se domníváme, že je to vhodné pro dodržení zákona, prosazení zásad našich stránek nebo ochranu našich nebo cizích práv, majetku nebo bezpečnosti. Neosobní informace o návštěvnících však mohou být poskytnuty jiným stranám pro marketingové, reklamní nebo jiné účely. Registrace Minimální informace, které potřebujeme k vaší registraci, jsou vaše jméno, e-mailová adresa a heslo. V případě různých služeb, včetně prodejních akcí, se vás budeme ptát na další otázky. Pokud neurčíme jinak, musíte odpovědět na všechny registrační otázky. Při registraci do některých služeb (například profesních sítí) se můžeme zeptat i na některé další, dobrovolné otázky, abychom lépe pochopili, kdo jste. To nám také umožňuje přizpůsobit vám služby na míru. Abychom nám pomohli při marketingu, můžeme kromě údajů, které nám poskytnete v případě registrace, získat také údaje od důvěryhodných třetích stran, které nám pomohou pochopit, o co byste mohli mít zájem. Tyto "profilující" informace jsou získávány z různých zdrojů, včetně veřejně dostupných údajů (např. ze seznamu voličů) nebo ze zdrojů, jako jsou průzkumy a ankety, kde jste uvedli své pe Translated with www.DeepL.com/Translator (free version)
Save settings
Cookies settings