Domácí hospodaření s odpady

30. 6. 2023

Odpady produkuje člověk při své činnosti odjakživa. I když se jejich složení postupně změnilo, odpady jako takové zde jsou a měli bychom si jejich existenci uvědomovat nejen v okamžiku, kdy nevyvezené popelnice před domem „přetékají“.

Složení odpadů, které produkují domácnosti, je velmi různorodé. S většinou současných odpadů si příroda neporadí. Z toho plyne odpovědnost každého z nás za odpady, které jsme vytvořili.

Správný přístup k produkci odpadů v každé domácnosti by měl být postaven na následujícím principu:

  • Spotřební chování domácnosti by mělo být takové, aby odpady pokud možno nevznikaly, případně vznikaly v co nejmenší míře – tomu se odborně říká předcházení vzniku odpadů

 

Příkladem správného postupu v tomto prvním kroku jsou opravy porouchaných přístrojů a nástrojů namísto nákupu nových nebo využití výrobku k jinému účelu. Patří sem i prodej nebo darování funkční, ale pro nás již nepotřebné věci někomu, kdo jí ještě smysluplně využije. Možností je využít i sběru některých typů věcí (typicky nábytku), který organizují nábytkové banky a re-use centra.

 

Každodenně lze pak tento princip uplatňovat například odmítnutím příjmu reklamních letáků, maximálním využitím potravin tak, aby se nevyhazovaly, nákup výrobků bez zbytečných obalů a využívání některých již pořízených obalů opakovaně.

 

  • Předání nepoužitelných věcí k recyklaci. Nejde jen o tříděný odpad (papír, plasty, sklo,
  • plechovky a nápojové kartony), ale třeba i o vybité baterie, dosloužilé světelné zdroje, elektronika, velké spotřebiče a také textil. Jak na některé druhy odpadů z domácnosti shrnujeme v interaktivní publikaci.

 

  • Teprve ta část odpadu, kterou není možné darovat, prodat ani recyklovat, patří do popelnice, velkoobjemového kontejneru, případně na sběrný dvůr.

 

Řada lidí si stále myslí, že mají jen  málo možností, jak předcházet vzniku odpadu. To je velký omyl – postačí o odpadech přemýšlet tak, že i to, co vyhazujeme, musel někdo vyrobit, spotřeboval na to suroviny, energii a vodu a určitě si to celé nechal i zaplatit.

V tom se projeví síla odpovědného přístupu jednotlivců a drobné změny chování mnoha lidí přinesou ve svém důsledku znatelnou pozitivní změnu.

Prozkoumejte soubor tipů pro předcházení vzniku odpadu pro jednotlivé druhy spotřebovávaných produktů v našich domácnostech. Přinášíme ho v naší interaktivní publikaci.

Najde zde:

  • Příklady zbytečných obalů portravin
  • Tipy pro zamezení plýtvání jídlem
  • Náměty na omezení vzniku „velkého“ odpadu – nábytku a spotřebičů
  • Jak naložit s nepotřebným textilem.

A jakými základními pravidly se řídit?

 

V oblasti obalů

 –       Pokud to jde, preferujte  potraviny a výrobky bez obalů. 
–       Zvažujte přiměřenost a velikost balení 
–       Preferujte pultový prodej před zabalenými potravinami. Balené potraviny, které mají zpravidla delší trvanlivost kupujte jen tehdy, pokud této vlastnosti obalu využijete. 
–       Noste si na nákup vlastní tašku a nekupujte si v obchodě tašky jednorázové. 
–       Nekupujte pro běžné použití balenou vodu.. 
–       Využívejte nabídky nákupu náhradních náplní. Lze tak zakoupit jak domácí úklidové prostředky, tak i kosmetiku. 
–       Preferujte obaly, které nejsou složeny z přílišného množství komponent. 
–       Zkuste pořízené obaly znovu využívat nebo pro ně najít jiné využití v domácnosti. 
–       Nepotřebné obaly důsledně separujte do barevných kontejnerů. 

 

V oblasti potravin

 –       Využívejte potraviny beze zbytků, nakupujte a vařte jen to, co jste schopni spotřebovat. 
–       Přebytky jídla uchovejte zavařením, zamrazením nebo krátkodobě vakuováním. 
–       Nevyužitelné zbytky rostlinného původu likvidujte do nádob na bioodpad nikoli do směsného odpadu 

 

 

V oblasti textilu

 –       Nákupy textilu plánujte a nakupujte jen to, co potřebujete. Omezte „nákupy pro radost“. 
–       Málo resp. příležitostně používané oblečení si raději půjčte. 
–       Maximalizujte dobu použitelnosti textilu respektováním pokynů výrobce pro údržbu. Oblečení perte naruby a sušte na vzduchu v polostínu. 
–       Využijte služeb bazarů, second handů a burz jak pro prodej, tak i pro nákup oblečení 
–       Při drobném poškození oblečení tuto závadu opravte nebo nechte opravit namísto nákupu nového kusu. 
–       Nevyužívané oblečení nabídněte rodině nebo přátelům. 
–       Najděte nepotřebnému textilu nové využití – třeba ze staré záclony se dá ušít praktický sáček na ovoce. 
–       Obnošené oblečení nabídněte charitativním organizacím. Využít lze i charitativních sběrných kontejnerů. Do nich můžete odložit i oblečení poškozené. 

 

V oblasti elektrospotřebičů

 –       Nákupy spotřebičů plánujte a zvažujte i s ohledem na uvažovaný způsob využití spotřebiče a jejich energetickou náročnost 
–       Zřídka využívané spotřebiče a přístroje si raději půjčujte. Typicky jde o speciální nářadí, které využijete jen občas. 
–       Zvažte nákup některých spotřebičů z druhé ruky. 
–       Při nákupu se zajímejte o opravitelnost spotřebiče a snadnou vyměnitelnost dílů, které podléhají rychlému opotřebení. 
–       Spotřebič používejte způsobem a v podmínkách doporučených výrobcem – nezkracujte mu zbytečně životnost. Dodržujte i pravidelné doporučené úkony pro údržbu. 
–       Funkční spotřebiče, které chcete obměnit například z důvodu vyšší energetické náročnosti nabídněte někomu jinému, kde budou využívány jen občas nebo si je odvezte na chalupu. 
–       Nefunkční a neopravitelné spotřebiče odevzdejte na recyklaci do sběrného kontejneru na elektroodpad, v obchodě nebo do sběrného dvora. 

 

Článek vzniknul v rámci projektu Ekoporadny Praha, který podpořilo Hlavní město Praha

          

Soubory cookie používáme k personalizaci, k poskytování funkcí sociálních médií a k analýze návštěvnosti. Informace o vašem používání našich stránek sdílíme také s našimi partnery v oblasti sociálních médií a analýzy.
Cookies settings
Akceptovat
Odmítnout
Zásady ochrany osobních údajů a souborů cookie
Privacy & Cookies policy
Cookie nameActive
Zásady ochrany osobních údajů Jaké informace shromažďujeme? Informace od vás shromažďujeme při registraci na našich stránkách nebo při zadávání objednávky. Při objednávání nebo registraci na našich stránkách můžete být podle potřeby požádáni o zadání: jména, e-mailové adresy nebo poštovní adresy. K čemu vaše údaje používáme? Veškeré informace, které od vás shromažďujeme, mohou být použity jedním z následujících způsobů: K přizpůsobení vašich zkušeností (vaše informace nám pomáhají lépe reagovat na vaše individuální potřeby). Ke zlepšení našich webových stránek (na základě informací a zpětné vazby, které od vás obdržíme, se neustále snažíme zlepšovat nabídku našich webových stránek). Ke zlepšení služeb zákazníkům (vaše informace nám pomáhají efektivněji reagovat na vaše požadavky na zákaznický servis a potřeby podpory). Ke zpracování transakcí Vaše informace, ať už veřejné nebo soukromé, nebudou bez vašeho souhlasu prodány, vyměněny, předány nebo poskytnuty žádné jiné společnosti z jakéhokoli důvodu, kromě výslovného účelu dodání zakoupeného produktu nebo požadované služby. Za účelem správy soutěže, propagační akce, průzkumu nebo jiné funkce webu. K zasílání pravidelných e-mailů E-mailová adresa, kterou poskytnete pro zpracování objednávky, bude použita pouze k zasílání informací a aktualizací týkajících se vaší objednávky. Jak chráníme vaše údaje? Při zadávání objednávky nebo zadávání, odesílání či přístupu k vašim osobním údajům uplatňujeme různá bezpečnostní opatření, abychom zachovali bezpečnost vašich osobních údajů. Nabízíme použití zabezpečeného serveru. Všechny dodané citlivé/úvěrové informace jsou přenášeny prostřednictvím technologie SSL (Secure Socket Layer) a následně šifrovány do databáze našich poskytovatelů platebních bran, aby k nim měly přístup pouze osoby se zvláštními přístupovými právy k těmto systémům, které jsou povinny zachovávat důvěrnost informací. Po provedení transakce nebudou vaše soukromé informace (kreditní karty, čísla sociálního pojištění, finanční údaje atd.) uchovávány déle než 60 dní. Používáme soubory cookie? Ano (Cookies jsou malé soubory, které web nebo jeho poskytovatel služeb přenáší na pevný disk vašeho počítače prostřednictvím webového prohlížeče (pokud to povolíte) a které umožňují systémům webu nebo poskytovatele služeb rozpoznat váš prohlížeč a zachytit a zapamatovat si určité informace. Soubory cookie používáme k tomu, abychom si zapamatovali a zpracovali položky ve vašem nákupním košíku, pochopili a uložili vaše preference pro budoucí návštěvy, sledovali reklamy a sestavovali souhrnné údaje o návštěvnosti stránek a interakci s nimi, abychom mohli v budoucnu nabízet lepší služby a nástroje. Můžeme uzavřít smlouvu s poskytovateli služeb třetích stran, aby nám pomohli lépe porozumět návštěvníkům našich stránek. Tito poskytovatelé služeb nesmějí používat informace shromážděné naším jménem jinak, než aby nám pomohli provádět a zlepšovat naši činnost. Pokud si to přejete, můžete si zvolit, aby vás váš počítač upozornil na každé odeslání souboru cookie, nebo si můžete v nastavení prohlížeče vypnout všechny soubory cookie. Stejně jako u většiny webových stránek platí, že pokud soubory cookie vypnete, některé naše služby nemusí fungovat správně. Objednávky však stále můžete zadávat prostřednictvím zákaznického servisu. Služba Google Analytics Na našich stránkách používáme službu Google Analytics pro anonymní vykazování používání stránek a pro reklamu na stránkách. Chcete-li se odhlásit od sledování vašeho chování na našich stránkách pomocí služby Google Analytics, použijte tento odkaz (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/). Poskytujeme nějaké informace externím stranám? Vaše osobní údaje neprodáváme, nevyměňujeme ani jinak nepředáváme externím stranám. To se netýká důvěryhodných třetích stran, které nám pomáhají s provozem našich webových stránek, prováděním našich obchodních činností nebo poskytováním služeb, pokud tyto strany souhlasí s tím, že budou tyto informace uchovávat v tajnosti. Vaše údaje můžeme také zveřejnit, pokud se domníváme, že je to vhodné pro dodržení zákona, prosazení zásad našich stránek nebo ochranu našich nebo cizích práv, majetku nebo bezpečnosti. Neosobní informace o návštěvnících však mohou být poskytnuty jiným stranám pro marketingové, reklamní nebo jiné účely. Registrace Minimální informace, které potřebujeme k vaší registraci, jsou vaše jméno, e-mailová adresa a heslo. V případě různých služeb, včetně prodejních akcí, se vás budeme ptát na další otázky. Pokud neurčíme jinak, musíte odpovědět na všechny registrační otázky. Při registraci do některých služeb (například profesních sítí) se můžeme zeptat i na některé další, dobrovolné otázky, abychom lépe pochopili, kdo jste. To nám také umožňuje přizpůsobit vám služby na míru. Abychom nám pomohli při marketingu, můžeme kromě údajů, které nám poskytnete v případě registrace, získat také údaje od důvěryhodných třetích stran, které nám pomohou pochopit, o co byste mohli mít zájem. Tyto "profilující" informace jsou získávány z různých zdrojů, včetně veřejně dostupných údajů (např. ze seznamu voličů) nebo ze zdrojů, jako jsou průzkumy a ankety, kde jste uvedli své pe Translated with www.DeepL.com/Translator (free version)
Save settings
Cookies settings