Diplomová práce o geoparku zvítězila ve studentské soutěži

6. 8. 2014

Projekt Geoparku Joachima Barranda je již delší dobu středem zájmu studentů vysokoškolských oborů, například regionálního rozvoje, geologie, geografie, ale také ekonomicky zaměřených programů. Geopark se tak již stal tématem několika bakalářských či diplomových prací. Nyní můžeme s radostí oznámit, že diplomová práce Mgr. Romany Červinkové s názvem Zakládání geoparků v konceptu udržitelného rozvoje na příkladu Geoparku Joachima Barrranda zvítězila v letošním ročníku studentské soutěže diplomových prací pořádané agenturou Czech Tourism. Romana Červinková práci vytvořila v Centru výzkumu geografie volného času jako studentka regionální a politické geografie PřF UK. Autorka práce se účastnila vybraných akcí geoparku a věříme, že nám zůstane i nadále nakloněná. K vítězství jí samozřejmě blahopřejeme. Podrobnosti zde.