Den Země

22. 4. 2014

22. dubna je na celém světě slaven svátek modré planety „Den Země“.  Smyslem oslav Dne Země je připomenout společný zájem o společenské, politické a ekonomické změny směřující k udržitelnému životu na Zemi. Poprvé se oslavy Dne Země uskutečnily 22. 4. 1970 v USA. Studenti a místní občanské iniciativy spolu s některými americkými politiky tehdy žádali mimo jiné zvýšit energetickou účinnost a  hledat obnovitelné zdroje energie, recyklovat materiály a odpady, vyloučit z používání chemikálie a odpady které ničí ozónovou vrstvu a omezit zemědělské techniky které vedou k erozi půdy a snižování její produktivity.

Akce se v roce 1970 zúčastnili milióny občanů USA. Kampaň měla nebývalý ohlas a dala vzniknout tradici oslav Dne Země –  22. dubna – jako mezinárodního svátku životního prostředí. V roce 1990 se k americké tradici připojil zbytek světa. 200 milionů lidí na celém světě ze 140 zemí znovu dokázalo, že se zajímají o ochranu životního prostředí na Zemi. Zprávy z celého světa informovaly o pochodech, soutěžích, koncertech, festivalech, trzích, úklidových akcích, výsadbách stromků a dalších událostech na celkem 3600 místech. Ze Dne Země 1990 se tak stala největší organizovaná demonstrace v historii.

Od roku 1990 je i v České republice slaven 22. duben jako světový svátek životního prostředí.

 

Agentura Koniklec přispěla po celá devadesátá léta k propagaci myšlenky a akcí Dne Země vydáváním Zpravodaje Dne Země. Tento zpravodaj měl v dobách své největší slávy náklad více než 10 tisíc výtisků a shrnoval přehled nejrůznějších akcí pořádaných v celé České republice. S nástupem moderních komunikačních technologií, zejména pak internetu, ztratilo vydávání a rozesílání této tiskoviny svůj význam.

Připomeňme si prostřednictvím několika snímků atmosféru oslav Dne Země v hlavním městě z konce devadesátých let minulého století, kdy se Prahou valila zeměkoule na happeningu pořádaném Sdružením Tereza. A nebo ještě lépe – navštivte některou z akcí, která se v Praze pořádá. Několik tipů pro vás máme níže.

//// slider-galerie ////

Vypravte se na některou z pražských akcí

Informačně – vzdělávací kampaň ke Dni Země 2014 pořádaná Hlavním městem

35. ročník Otevírání studánek v Kunratickém lese

Oslavte Den Země na Toulcově dvoře