Den Země 2019

18. 4. 2019

Duben je jako „Den Země“ připomínán od roku 1970. Celosvětová kampaň za myšlenky udržitelného života a ochrany životního prostředí má kořeny v USA a u jejího zrodu kupodivu stáli politici. V České republice se akce ke Dni Země konají od roku 1991. Agentura Koniklec byla od začátku u toho. Celostátní informační servis ke Dni Země jsme spolu s Ministerstvem životního prostředí (a později už samostatně) udržovali přes 10 let. Den Země v ČSFR a ČR byl určitě jednou z nejrozsáhlejších “zelených” kampaní v devadesátých letech, které pomohly ochranu prostředí a udržitelný život přiblížit velkému počtu lidí. Den Země jistě není jediné datum v kalendáři, kdy bychom měli na přírodu myslet, ale nyní uprostřed jara je to hezká chvíle k nějakému vlastnímu kroku nebo činu.

V letošním roce vyhlásila světová síť Earth Day Network jednoduché heslo: Chraňte naše (ohrožené) druhy! s následujícími cíli:

  • vzdělávat o rostoucím počtu vymírajících druhů a o souvislostech a důsledcích tohoto jevu
  • dosáhnout zásadních výsledků v politickém prosazování ochrany širokého spektra druhů i jedinců v jejich habitatech
  • vytvořit globální hnutí za pevné sepjetí člověka s přírodou a jejími hodnotami
  • podporovat osobní činy jako například přechod na rostlinnou stravu a odmítání pesticidů a herbicidů

Druhy mizí i z naší krajiny a přírody. Ti starší z nás to vidí na vlastní oči. Ačkoliv nejohroženější jsou možná ty nejméně nápadné rostliny a živočichové. Někomu stačí k zamyšlení samotný fakt, že druhy navždy mizí. Ti, kdo potřebují praktičtější důvody, mohou vzít v úvahu, že druhová rozmanitost je nezbytná pro “ekosystémové služby” – tedy pro takové služby, které příroda poskytuje člověku. V naší zemi vymírají druhy (pokud můžeme soudit) hlavně kvůli proměnám krajiny, změně klimatu, používání zemědělské chemie a dalšího znečištění vnášeného člověkem do přírodního prostředí.

Jsme upřímně rádi, že letošní Den Země věnovali jeho organizátoři právě ohroženým druhům. Jejich osud zrcadlí náš vztah k hodnotám. Slovy papeže Františka prostřednictvím encykliky Laudato Si’: „Stvoření má vtělenou hodnotu, která nesouvisí s užitečností. Každý organismus je coby stvoření Boží dobrý a obdivuhodný.“

A co že to můžeme pro ohrožené druhy rostlin a živočichů udělat? Je toho opravdu hodně. Můžeme začít třeba hmyzím domkem na zahradě, vytvářením útočišť pro živočichy v městské přírodě, prosazováním přírodě blízkých úprav městské zeleně nebo vyhledáváním a používáním surovin, které nebyly chemicky ošetřeny. A co víc, teď na jaře je ideální čas vzít děti do přírody, učit je vnímat ji, obdivovat a hledat onu “vtělenou hodnotu”, jež má svoji vlastní smysluplnost a krásu.

A kdyby počasí nevyšlo? Zahrajte si pexeso s obrázky naší “erbovní” květiny. Koniklece nyní právě kvetou a také jsou přímo spojovány s nadcházejícími Velikonocemi.

Přejeme radostné, pestré a veselé svátky jara!

Mirek Lupač, David Kunssberger a tým AK

 

Zahrajte si velké pexeso (12 obrázků)      Zahrajte si malé pexeso (6 obrázků)

Soubory cookie používáme k personalizaci, k poskytování funkcí sociálních médií a k analýze návštěvnosti. Informace o vašem používání našich stránek sdílíme také s našimi partnery v oblasti sociálních médií a analýzy.
Cookies settings
Akceptovat
Odmítnout
Zásady ochrany osobních údajů a souborů cookie
Privacy & Cookies policy
Cookie nameActive
Zásady ochrany osobních údajů Jaké informace shromažďujeme? Informace od vás shromažďujeme při registraci na našich stránkách nebo při zadávání objednávky. Při objednávání nebo registraci na našich stránkách můžete být podle potřeby požádáni o zadání: jména, e-mailové adresy nebo poštovní adresy. K čemu vaše údaje používáme? Veškeré informace, které od vás shromažďujeme, mohou být použity jedním z následujících způsobů: K přizpůsobení vašich zkušeností (vaše informace nám pomáhají lépe reagovat na vaše individuální potřeby). Ke zlepšení našich webových stránek (na základě informací a zpětné vazby, které od vás obdržíme, se neustále snažíme zlepšovat nabídku našich webových stránek). Ke zlepšení služeb zákazníkům (vaše informace nám pomáhají efektivněji reagovat na vaše požadavky na zákaznický servis a potřeby podpory). Ke zpracování transakcí Vaše informace, ať už veřejné nebo soukromé, nebudou bez vašeho souhlasu prodány, vyměněny, předány nebo poskytnuty žádné jiné společnosti z jakéhokoli důvodu, kromě výslovného účelu dodání zakoupeného produktu nebo požadované služby. Za účelem správy soutěže, propagační akce, průzkumu nebo jiné funkce webu. K zasílání pravidelných e-mailů E-mailová adresa, kterou poskytnete pro zpracování objednávky, bude použita pouze k zasílání informací a aktualizací týkajících se vaší objednávky. Jak chráníme vaše údaje? Při zadávání objednávky nebo zadávání, odesílání či přístupu k vašim osobním údajům uplatňujeme různá bezpečnostní opatření, abychom zachovali bezpečnost vašich osobních údajů. Nabízíme použití zabezpečeného serveru. Všechny dodané citlivé/úvěrové informace jsou přenášeny prostřednictvím technologie SSL (Secure Socket Layer) a následně šifrovány do databáze našich poskytovatelů platebních bran, aby k nim měly přístup pouze osoby se zvláštními přístupovými právy k těmto systémům, které jsou povinny zachovávat důvěrnost informací. Po provedení transakce nebudou vaše soukromé informace (kreditní karty, čísla sociálního pojištění, finanční údaje atd.) uchovávány déle než 60 dní. Používáme soubory cookie? Ano (Cookies jsou malé soubory, které web nebo jeho poskytovatel služeb přenáší na pevný disk vašeho počítače prostřednictvím webového prohlížeče (pokud to povolíte) a které umožňují systémům webu nebo poskytovatele služeb rozpoznat váš prohlížeč a zachytit a zapamatovat si určité informace. Soubory cookie používáme k tomu, abychom si zapamatovali a zpracovali položky ve vašem nákupním košíku, pochopili a uložili vaše preference pro budoucí návštěvy, sledovali reklamy a sestavovali souhrnné údaje o návštěvnosti stránek a interakci s nimi, abychom mohli v budoucnu nabízet lepší služby a nástroje. Můžeme uzavřít smlouvu s poskytovateli služeb třetích stran, aby nám pomohli lépe porozumět návštěvníkům našich stránek. Tito poskytovatelé služeb nesmějí používat informace shromážděné naším jménem jinak, než aby nám pomohli provádět a zlepšovat naši činnost. Pokud si to přejete, můžete si zvolit, aby vás váš počítač upozornil na každé odeslání souboru cookie, nebo si můžete v nastavení prohlížeče vypnout všechny soubory cookie. Stejně jako u většiny webových stránek platí, že pokud soubory cookie vypnete, některé naše služby nemusí fungovat správně. Objednávky však stále můžete zadávat prostřednictvím zákaznického servisu. Služba Google Analytics Na našich stránkách používáme službu Google Analytics pro anonymní vykazování používání stránek a pro reklamu na stránkách. Chcete-li se odhlásit od sledování vašeho chování na našich stránkách pomocí služby Google Analytics, použijte tento odkaz (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/). Poskytujeme nějaké informace externím stranám? Vaše osobní údaje neprodáváme, nevyměňujeme ani jinak nepředáváme externím stranám. To se netýká důvěryhodných třetích stran, které nám pomáhají s provozem našich webových stránek, prováděním našich obchodních činností nebo poskytováním služeb, pokud tyto strany souhlasí s tím, že budou tyto informace uchovávat v tajnosti. Vaše údaje můžeme také zveřejnit, pokud se domníváme, že je to vhodné pro dodržení zákona, prosazení zásad našich stránek nebo ochranu našich nebo cizích práv, majetku nebo bezpečnosti. Neosobní informace o návštěvnících však mohou být poskytnuty jiným stranám pro marketingové, reklamní nebo jiné účely. Registrace Minimální informace, které potřebujeme k vaší registraci, jsou vaše jméno, e-mailová adresa a heslo. V případě různých služeb, včetně prodejních akcí, se vás budeme ptát na další otázky. Pokud neurčíme jinak, musíte odpovědět na všechny registrační otázky. Při registraci do některých služeb (například profesních sítí) se můžeme zeptat i na některé další, dobrovolné otázky, abychom lépe pochopili, kdo jste. To nám také umožňuje přizpůsobit vám služby na míru. Abychom nám pomohli při marketingu, můžeme kromě údajů, které nám poskytnete v případě registrace, získat také údaje od důvěryhodných třetích stran, které nám pomohou pochopit, o co byste mohli mít zájem. Tyto "profilující" informace jsou získávány z různých zdrojů, včetně veřejně dostupných údajů (např. ze seznamu voličů) nebo ze zdrojů, jako jsou průzkumy a ankety, kde jste uvedli své pe Translated with www.DeepL.com/Translator (free version)
Save settings
Cookies settings