Den Země 2019

18. 4. 2019

Duben je jako „Den Země“ připomínán od roku 1970. Celosvětová kampaň za myšlenky udržitelného života a ochrany životního prostředí má kořeny v USA a u jejího zrodu kupodivu stáli politici. V České republice se akce ke Dni Země konají od roku 1991. Agentura Koniklec byla od začátku u toho. Celostátní informační servis ke Dni Země jsme spolu s Ministerstvem životního prostředí (a později už samostatně) udržovali přes 10 let. Den Země v ČSFR a ČR byl určitě jednou z nejrozsáhlejších “zelených” kampaní v devadesátých letech, které pomohly ochranu prostředí a udržitelný život přiblížit velkému počtu lidí. Den Země jistě není jediné datum v kalendáři, kdy bychom měli na přírodu myslet, ale nyní uprostřed jara je to hezká chvíle k nějakému vlastnímu kroku nebo činu.

V letošním roce vyhlásila světová síť Earth Day Network jednoduché heslo: Chraňte naše (ohrožené) druhy! s následujícími cíli:

  • vzdělávat o rostoucím počtu vymírajících druhů a o souvislostech a důsledcích tohoto jevu
  • dosáhnout zásadních výsledků v politickém prosazování ochrany širokého spektra druhů i jedinců v jejich habitatech
  • vytvořit globální hnutí za pevné sepjetí člověka s přírodou a jejími hodnotami
  • podporovat osobní činy jako například přechod na rostlinnou stravu a odmítání pesticidů a herbicidů

Druhy mizí i z naší krajiny a přírody. Ti starší z nás to vidí na vlastní oči. Ačkoliv nejohroženější jsou možná ty nejméně nápadné rostliny a živočichové. Někomu stačí k zamyšlení samotný fakt, že druhy navždy mizí. Ti, kdo potřebují praktičtější důvody, mohou vzít v úvahu, že druhová rozmanitost je nezbytná pro “ekosystémové služby” – tedy pro takové služby, které příroda poskytuje člověku. V naší zemi vymírají druhy (pokud můžeme soudit) hlavně kvůli proměnám krajiny, změně klimatu, používání zemědělské chemie a dalšího znečištění vnášeného člověkem do přírodního prostředí.

Jsme upřímně rádi, že letošní Den Země věnovali jeho organizátoři právě ohroženým druhům. Jejich osud zrcadlí náš vztah k hodnotám. Slovy papeže Františka prostřednictvím encykliky Laudato Si’: „Stvoření má vtělenou hodnotu, která nesouvisí s užitečností. Každý organismus je coby stvoření Boží dobrý a obdivuhodný.“

A co že to můžeme pro ohrožené druhy rostlin a živočichů udělat? Je toho opravdu hodně. Můžeme začít třeba hmyzím domkem na zahradě, vytvářením útočišť pro živočichy v městské přírodě, prosazováním přírodě blízkých úprav městské zeleně nebo vyhledáváním a používáním surovin, které nebyly chemicky ošetřeny. A co víc, teď na jaře je ideální čas vzít děti do přírody, učit je vnímat ji, obdivovat a hledat onu “vtělenou hodnotu”, jež má svoji vlastní smysluplnost a krásu.

A kdyby počasí nevyšlo? Zahrajte si pexeso s obrázky naší “erbovní” květiny. Koniklece nyní právě kvetou a také jsou přímo spojovány s nadcházejícími Velikonocemi.

Přejeme radostné, pestré a veselé svátky jara!

Mirek Lupač, David Kunssberger a tým AK

 

Zahrajte si velké pexeso (12 obrázků)      Zahrajte si malé pexeso (6 obrázků)