Databáze EPREL – nový pomocník pro výběr spotřebičů

14. 6. 2021

Databáze výrobků EPREL (Evropský registr produktů pro energetické označování) je zatím poměrně neznámou službou, která umožňuje spotřebitelům lépe se orientovat v nabídce zboží dlouhodobé spotřeby produktů. Obsahuje informace o výrobcích, které jsou opatřovány energetickými štítky. Slouží k zejména porovnání energetické účinnosti těchto výrobků. Povinně jsou v ní zahrnuty všechny produkty označované novým energetickým štítkem (od 1. března 2021 jsou to lednice a mrazáky, domácí vinotéky, myčky nádobí, pračky a pračky se sušičkou, televizory a displeje.

Databáze výrobků přináší spotřebitelům i obchodníkům řadu výhod.

Spotřebitelům umožňuje porovnat výrobky z hlediska jejich spotřeby energie a dalších zdrojů ještě před samotným nákupem výrobku. Obchodníci si mohou z databáze výrobků stáhnout energetické štítky a informační listy.

Záznam v databázi přináší mnohem více informací, než je uvedeno na energetickém štítku. Umožní snadné porovnání jednotlivých výrobků jak podle energetické účinnosti, tak i podle dalších klíčových technických parametrů (objem, kapacita, rozměry, spotřeba ve standby a podobně).

Databázi výrobků spravuje Evropská komise.

Databáze obsahuje veřejnou část, která je volně přístupná přes webové rozhraní. Odkaz na záznam výrobku ve veřejné části je dostupný z QR kódu, který najdete na novém energetickém štítku. Tato část poskytuje informace o značce modelu výrobku, názvu výrobce, energetickém štítku a informačním listu. V databázi jsou pro každý výrobek jednak údaje publikované v energetickém štítku, ale i řadu dalších důležitých technických parametrů výrobku, které je jinak nutné obtížně vyhledávat v manuálech a další dokumentaci výrobku.

Veřejná část záznamu v databázi je přehledně rozdělena na tři části:

Obecná informace

Zde najdete informace o energetické účinnosti a všechny důležité technické parametry produktu. Součástí informací je i elektronická kopie energetického štítku s možnost jeho stažení do PDF.

Ukázka části obecné informace o výrobku

Informační list produktu

Zde je možné si stáhnout PDF soubor s nejdůležitějšími informacemi o produktu. PDF soubor je k dispozici v angličtině a dalších 23 jazycích používaných v zemích EU.

Ukázka části s informačními listy produktu

Kontaktujte dodavatele

Kontaktní informace na výrobce či distributora produktu.

Ukázka části s kontaktními informacemi

 

V neveřejné části je uložena technická dokumentace k výrobku. Neveřejná část je přístupná pouze orgánům dohledu nad trhem a Evropské komisi. Veřejná část databáze je od konce roku 2020 přístupná přes webový portál.

 

Kdo je za obsah databáze odpovědný?

Údaje o výrobcích vkládají do databáze výrobků dodavatelé. Tato povinnost je stanovena nařízením 2017/1369 (čl. 4) a vztahuje se na výrobky uváděné na trh. Povinnost se liší podle data uvedení výrobku na trh:

  • Pro kusy nového modelu uváděné na trh od 1. 1. 2019 má dodavatel povinnost zadat informace o výrobku do databáze výroků před uvedením výrobku na trh.
  • Pro kusy modelu, které byly uváděny na trh mezi 1. 7. 2017 a 1. 1. 2019, měl dodavatel povinnost zadat informace o výrobku do databáze výrobků do 30. 6. 2019.
  • Pro kusy modelu, které byly uváděny na trh pouze před 1. 7. 2017, dodavatel může, ale nemusí zadat informace o výrobku do databáze výrobků.

 


Tento článek vznikl v rámci projektu Ekoporadny Praha, který podpořilo Hlavní město Praha.