Databáze EPREL – nový pomocník pro výběr spotřebičů

14. 6. 2021

Databáze výrobků EPREL (Evropský registr produktů pro energetické označování) je zatím poměrně neznámou službou, která umožňuje spotřebitelům lépe se orientovat v nabídce zboží dlouhodobé spotřeby produktů. Obsahuje informace o výrobcích, které jsou opatřovány energetickými štítky. Slouží k zejména porovnání energetické účinnosti těchto výrobků. Povinně jsou v ní zahrnuty všechny produkty označované novým energetickým štítkem (od 1. března 2021 jsou to lednice a mrazáky, domácí vinotéky, myčky nádobí, pračky a pračky se sušičkou, televizory a displeje.

Databáze výrobků přináší spotřebitelům i obchodníkům řadu výhod.

Spotřebitelům umožňuje porovnat výrobky z hlediska jejich spotřeby energie a dalších zdrojů ještě před samotným nákupem výrobku. Obchodníci si mohou z databáze výrobků stáhnout energetické štítky a informační listy.

Záznam v databázi přináší mnohem více informací, než je uvedeno na energetickém štítku. Umožní snadné porovnání jednotlivých výrobků jak podle energetické účinnosti, tak i podle dalších klíčových technických parametrů (objem, kapacita, rozměry, spotřeba ve standby a podobně).

Databázi výrobků spravuje Evropská komise.

Databáze obsahuje veřejnou část, která je volně přístupná přes webové rozhraní. Odkaz na záznam výrobku ve veřejné části je dostupný z QR kódu, který najdete na novém energetickém štítku. Tato část poskytuje informace o značce modelu výrobku, názvu výrobce, energetickém štítku a informačním listu. V databázi jsou pro každý výrobek jednak údaje publikované v energetickém štítku, ale i řadu dalších důležitých technických parametrů výrobku, které je jinak nutné obtížně vyhledávat v manuálech a další dokumentaci výrobku.

Veřejná část záznamu v databázi je přehledně rozdělena na tři části:

Obecná informace

Zde najdete informace o energetické účinnosti a všechny důležité technické parametry produktu. Součástí informací je i elektronická kopie energetického štítku s možnost jeho stažení do PDF.

Ukázka části obecné informace o výrobku

Informační list produktu

Zde je možné si stáhnout PDF soubor s nejdůležitějšími informacemi o produktu. PDF soubor je k dispozici v angličtině a dalších 23 jazycích používaných v zemích EU.

Ukázka části s informačními listy produktu

Kontaktujte dodavatele

Kontaktní informace na výrobce či distributora produktu.

Ukázka části s kontaktními informacemi

 

V neveřejné části je uložena technická dokumentace k výrobku. Neveřejná část je přístupná pouze orgánům dohledu nad trhem a Evropské komisi. Veřejná část databáze je od konce roku 2020 přístupná přes webový portál.

 

Kdo je za obsah databáze odpovědný?

Údaje o výrobcích vkládají do databáze výrobků dodavatelé. Tato povinnost je stanovena nařízením 2017/1369 (čl. 4) a vztahuje se na výrobky uváděné na trh. Povinnost se liší podle data uvedení výrobku na trh:

  • Pro kusy nového modelu uváděné na trh od 1. 1. 2019 má dodavatel povinnost zadat informace o výrobku do databáze výroků před uvedením výrobku na trh.
  • Pro kusy modelu, které byly uváděny na trh mezi 1. 7. 2017 a 1. 1. 2019, měl dodavatel povinnost zadat informace o výrobku do databáze výrobků do 30. 6. 2019.
  • Pro kusy modelu, které byly uváděny na trh pouze před 1. 7. 2017, dodavatel může, ale nemusí zadat informace o výrobku do databáze výrobků.

 


Tento článek vznikl v rámci projektu Ekoporadny Praha, který podpořilo Hlavní město Praha.

   

Soubory cookie používáme k personalizaci, k poskytování funkcí sociálních médií a k analýze návštěvnosti. Informace o vašem používání našich stránek sdílíme také s našimi partnery v oblasti sociálních médií a analýzy.
Cookies settings
Akceptovat
Odmítnout
Zásady ochrany osobních údajů a souborů cookie
Privacy & Cookies policy
Cookie nameActive
Zásady ochrany osobních údajů Jaké informace shromažďujeme? Informace od vás shromažďujeme při registraci na našich stránkách nebo při zadávání objednávky. Při objednávání nebo registraci na našich stránkách můžete být podle potřeby požádáni o zadání: jména, e-mailové adresy nebo poštovní adresy. K čemu vaše údaje používáme? Veškeré informace, které od vás shromažďujeme, mohou být použity jedním z následujících způsobů: K přizpůsobení vašich zkušeností (vaše informace nám pomáhají lépe reagovat na vaše individuální potřeby). Ke zlepšení našich webových stránek (na základě informací a zpětné vazby, které od vás obdržíme, se neustále snažíme zlepšovat nabídku našich webových stránek). Ke zlepšení služeb zákazníkům (vaše informace nám pomáhají efektivněji reagovat na vaše požadavky na zákaznický servis a potřeby podpory). Ke zpracování transakcí Vaše informace, ať už veřejné nebo soukromé, nebudou bez vašeho souhlasu prodány, vyměněny, předány nebo poskytnuty žádné jiné společnosti z jakéhokoli důvodu, kromě výslovného účelu dodání zakoupeného produktu nebo požadované služby. Za účelem správy soutěže, propagační akce, průzkumu nebo jiné funkce webu. K zasílání pravidelných e-mailů E-mailová adresa, kterou poskytnete pro zpracování objednávky, bude použita pouze k zasílání informací a aktualizací týkajících se vaší objednávky. Jak chráníme vaše údaje? Při zadávání objednávky nebo zadávání, odesílání či přístupu k vašim osobním údajům uplatňujeme různá bezpečnostní opatření, abychom zachovali bezpečnost vašich osobních údajů. Nabízíme použití zabezpečeného serveru. Všechny dodané citlivé/úvěrové informace jsou přenášeny prostřednictvím technologie SSL (Secure Socket Layer) a následně šifrovány do databáze našich poskytovatelů platebních bran, aby k nim měly přístup pouze osoby se zvláštními přístupovými právy k těmto systémům, které jsou povinny zachovávat důvěrnost informací. Po provedení transakce nebudou vaše soukromé informace (kreditní karty, čísla sociálního pojištění, finanční údaje atd.) uchovávány déle než 60 dní. Používáme soubory cookie? Ano (Cookies jsou malé soubory, které web nebo jeho poskytovatel služeb přenáší na pevný disk vašeho počítače prostřednictvím webového prohlížeče (pokud to povolíte) a které umožňují systémům webu nebo poskytovatele služeb rozpoznat váš prohlížeč a zachytit a zapamatovat si určité informace. Soubory cookie používáme k tomu, abychom si zapamatovali a zpracovali položky ve vašem nákupním košíku, pochopili a uložili vaše preference pro budoucí návštěvy, sledovali reklamy a sestavovali souhrnné údaje o návštěvnosti stránek a interakci s nimi, abychom mohli v budoucnu nabízet lepší služby a nástroje. Můžeme uzavřít smlouvu s poskytovateli služeb třetích stran, aby nám pomohli lépe porozumět návštěvníkům našich stránek. Tito poskytovatelé služeb nesmějí používat informace shromážděné naším jménem jinak, než aby nám pomohli provádět a zlepšovat naši činnost. Pokud si to přejete, můžete si zvolit, aby vás váš počítač upozornil na každé odeslání souboru cookie, nebo si můžete v nastavení prohlížeče vypnout všechny soubory cookie. Stejně jako u většiny webových stránek platí, že pokud soubory cookie vypnete, některé naše služby nemusí fungovat správně. Objednávky však stále můžete zadávat prostřednictvím zákaznického servisu. Služba Google Analytics Na našich stránkách používáme službu Google Analytics pro anonymní vykazování používání stránek a pro reklamu na stránkách. Chcete-li se odhlásit od sledování vašeho chování na našich stránkách pomocí služby Google Analytics, použijte tento odkaz (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/). Poskytujeme nějaké informace externím stranám? Vaše osobní údaje neprodáváme, nevyměňujeme ani jinak nepředáváme externím stranám. To se netýká důvěryhodných třetích stran, které nám pomáhají s provozem našich webových stránek, prováděním našich obchodních činností nebo poskytováním služeb, pokud tyto strany souhlasí s tím, že budou tyto informace uchovávat v tajnosti. Vaše údaje můžeme také zveřejnit, pokud se domníváme, že je to vhodné pro dodržení zákona, prosazení zásad našich stránek nebo ochranu našich nebo cizích práv, majetku nebo bezpečnosti. Neosobní informace o návštěvnících však mohou být poskytnuty jiným stranám pro marketingové, reklamní nebo jiné účely. Registrace Minimální informace, které potřebujeme k vaší registraci, jsou vaše jméno, e-mailová adresa a heslo. V případě různých služeb, včetně prodejních akcí, se vás budeme ptát na další otázky. Pokud neurčíme jinak, musíte odpovědět na všechny registrační otázky. Při registraci do některých služeb (například profesních sítí) se můžeme zeptat i na některé další, dobrovolné otázky, abychom lépe pochopili, kdo jste. To nám také umožňuje přizpůsobit vám služby na míru. Abychom nám pomohli při marketingu, můžeme kromě údajů, které nám poskytnete v případě registrace, získat také údaje od důvěryhodných třetích stran, které nám pomohou pochopit, o co byste mohli mít zájem. Tyto "profilující" informace jsou získávány z různých zdrojů, včetně veřejně dostupných údajů (např. ze seznamu voličů) nebo ze zdrojů, jako jsou průzkumy a ankety, kde jste uvedli své pe Translated with www.DeepL.com/Translator (free version)
Save settings
Cookies settings