Co a kde nakupují pražské domácnosti?

21. 11. 2021

Od konce roku 2020 jsme zkoumali nákupní zvyklosti pražských domácností v oblasti zejména potravin a dalšího rychloobrátkového zboží. V průběhu jednoho roku jsme zpracovali téměř 9 000 nákupních položek z účtenek, které nám zaslalo 32 pražských domácností. Ačkoli se nejedná o reprezentativní průzkum, jsme přesvědčeni, že získaná data jsou dostatečně velká, aby alespoň základní přehled o nákupních zvyklostech poskytla. Domácností jsme se zeptali i na jejich nákupní zvyklosti.

 

Kdo jsou naši respondenti?

Jedná se o běžné pražské domácnosti, které hledají nejsnazší nákupní možnosti v blízkosti svého bydliště.

 

Kde nakupují?

Zkoumané domácnosti nakupují v převážné většině (83 %) v obchodních řetězcích, 17 % pak preferuje menší prodejny. Zkoumané domácnosti neodmítají ani další možnosti nákupů, ale tato forma nákupů nepřevažuje.

75 % zkoumaných domácností v období jara až podzimu nejméně nakupovalo nejméně jednou na farmářském trhu a 31 % zkoumaných domácností na farmářských tržištích nakupuje pravidelně. Ani u těch domácností, které nakupují na farmářských trzích pravidelně, nejsou tržiště hlavním zdrojem nákupu. Jako nejčastější důvod uvádějí tyto domácnosti menší dostupnost farmářských trhů (vzdálenost od bydliště, četnost pořádání trhu) a také omezenější sortiment nabídky ve srovnání s obchodními řetězci. Z produktů nakupovaných na farmářských trzích podle vyjádření zkoumaných domácností  převažuje zelenina a ovoce, následují masné výrobky.

Necelých 10 % zkoumaných domácností alespoň jednou využilo online prodej potravin s dodávkou do domu. Opakované nákupy online provádí pouze jedna ze zkoumaných domácností. Jako důvodem pro online nákup uváděli online nakupující zejména nedostupnost některých produktů v běžných obchodech, zvědavost (vyzkoušet online nákup potravin) a domácnost, která nakupuje online opakovaně, uvádí, že jde o pohodlnější formu nákupu a zboží je kvalitnější. Jako bariéru častějšího online nakupování jsou uváděny zejména náklady na doručení, které nákup prodražují, a vzhledem k dostupnosti kamenných prodejen v docházkové vzdálenosti postrádá online nákup smysl.

 

Původ potravin

Z položek na účtenkách není možné vždy spolehlivě zjistit původ nakupovaných potravin. Tyto údaje se na účtenky neuvádějí a navíc se původ potravin v průběhu roku může měnit. I tak přes 80 % zkoumaných domácností deklaruje, že dává přednost potravinám tuzemského původu před produkty zahraničními. Nejčastěji uváděným důvodem pro preferenci tuzemských produktů je obecné vnímání, že tuzemské produkty jsou kvalitní a dobře známé, následoval obecný důvod, že „je to tak správné“. Přibližně 15 % domácností uvedlo jako důvod pro preferenci tuzemských produktů nižší dopady na životní prostředí, zejména z dopravy produktů.

Ačkoli námi zkoumané domácnosti preferují tuzemské produkty, původ potraviny umí většina z nich zjistit pouze u balených produktů. Jen 22 % domácností například věděla, jak zjistit původ nebalené zeleniny nebo ovoce přímo v obchodě. Z tohoto počtu pak větší část domácností údajům v obchodě nedůvěřuje.

 

Co nakupují?

Ve zkoumaných nákupech doložených účtenkami převažuje chléb a pečivo (24 %), následuje maso a uzeniny (21 %), ovoce a zelenina (21 %), mléko a mléčné výrobky (16 %), nápoje (10 %) a ostatní produkty (8 %).

 

Balené nebo nebalené?

Preference baleného a nebaleného zboží významně závisí na typu produktu. Zkoumali jsme produkty, které jsou dostupné jak v baleném tak i nebaleném provedení.

Zatímco jednoznačnou přednost dostává nebalená zelenina a ovoce (91 %), chléb a pečivo (84 %), u ostatních produktů je situace odlišná.

Z analyzovaných účtenek vyplývá, že u uzenin významně převažuje nákup nebaleného zboží (68 % položek uzenin bylo vážených). Toto zjištění potvrzuje i informace od zkoumaných domácností – uzeniny (pokud vůbec) nakupují dle svých tvrzení nebalené, pouze v letním období se mírně přiklání k uzeninám baleným.

Maso je nakupováno nejčastěji balené. Nákup baleného masa je dle vyjádření domácností dán nutností – v řadě supermarketů jde o jedinou formu prodeje masa. 50 % domácností tento způsob nevyhovuje (nejčastější důvody nemožnost vybrat zvolit kupované množství, nemožnost důkladně zkontrolovat kvalitu zabaleného produktu a vyšší cena). Jako benefit baleného masa uvádějí domácnosti obal s ochrannou atmosférou, který prodlužuje trvanlivost produktu a také větší důvěru v čerstvost (jasně vyznačené datum spotřeby).

U sýrů převažují balené produkty. Hlavním důvodem je, že řada menších poboček řetězců jiné než balené sýry nenabízí. Balené sýry námi zkoumané domácnosti akceptují. V případě možnosti volby by jim dalo přednost 63 % domácností. Hlavním důvodem je dostupnost širokého množství gramáží (100 g – 200 g – 500 g) a nástup znovuuzavíratelných obalů, které produkt lépe chrání.

Zvláštní kategorií jsou nápoje. Nápoje z obchodů jsou ze své podstaty vždy balené, proto jsme se zaměřili na druh obalu. 30 % nápojů identifikovaných na účtenkách je prodáváno ve vratných skleněných obalech. Zde je nutno konstatovat, že se jedná v naprosté většině o pivo. 28 % nápojů bylo zakoupeno v nevratných PET lahvích, 15 % nápojů bylo baleno v kartonu (Tetrapak), 10 % nápojů bylo zakoupeno v plechovkách.  Poměrně výrazně je zastoupeno balení v nevratných skleněných lahvích (17 %).

 

Sáčky a odnosové tašky

Využití sáčků na zeleninu (více v článku o plastech z obchodu) není možné z účtenek dohledat, protože jsou v obchodech dostupné zákazníkům zdarma. Téměř 94 % oslovených domácností tyto sáčky buď pravidelně, nebo příležitostně používá. Z tohoto podílu více než polovina domácností neví o existenci alternativ – opakovaně použitelných sáčků na ovoce, zeleninu a pečivo. Pouze 6 % námi zkoumaných domácností tyto opakovaně použitelné sáčky pravidelně využívá. Jako hlavní důvod pro nevyužívání opakovaně použitelných sáčků je zmiňována zejména jejich vysoká cena (70 %) a dále pak nevybudovaný návyk sáček do obchodu nosit (45 %).

Vzhledem k tomu, že od roku 2018 jsou jednorázové pokladní tašky povinně zpoplatněné, byly snadno identifikovatelné z účtenek. Nákup alespoň jedné tašky jsme identifikovali u 39 % nákupů. Pouze 22 % domácností nemělo v předaných účtenkách ani jednu jednorázovou tašku. Ptali jsme se na znovuvyužití těchto tašek. Pouze 12 % domácností, které tašku alespoň jednou koupily, uvádí, že jí využívá opakovaně. V 80 % skončí taška jako náhrada sáčku do odpadkového koše a v 8 % případů je po přinesení nákupu odložena do tříděného odpadu.

 

Co dělají s použitými obaly?

Potěšitelným zjištěním je, že všechny námi zkoumané domácnosti třídí odpad – separují plasty, papír a sklo, v 91 % případů separuje nápojové kartony a 40 % i kovy. Ochota separovat odpad je u domácností dána výhradně dostupností sběrných nádob. Žádná z domácností není ochotna nosit tříděný odpad do nádob mimo docházkovou vzdálenost.

V oblasti opakovaného využití použitých obalů jsou domácnosti rozděleny na tři skupiny.

Třetina uvádí, že se obaly snaží opakovaně použít – misky od masa využívají na uchování pokrmů nebo při vaření, PET lahve na nápoje, kelímky pro domácí dílnu či zahradu. Vždy však závisí na podmínkách. Polovina těchto domácností uvedla, že o znovuvyužití obalu alespoň občas přemýšlí již při nákupu.

Přibližně polovina domácností uvedla, že použité obaly využívá jen omezeně – významně převážila odpověď o využití PET lahví na znovunaplnění nápoji a sklenice na zavařování.

Zbývajících 16 % domácností uvedlo, že obaly pouze třídí.

Závěr

  • Většina nákupů je provedena v obchodních řetězcích
  • Farmářské trhy a online nákupy jsou pouze doplňkovým způsobem nákupu
  • Většina domácností preferuje tuzemské potraviny
  • Více než 2/3 domácností neumí poznat v obchodě tuzemský původ nebalených produktů, případně mu nedůvěřuje
  • U ovoce a zeleniny jsou jednoznačně preferovány nebalené produkty
  • U balených produktů, pokud je na výběr, vybírají domácnosti podle benefitu obalu
  • Téměř 40 % nákupů zahrnuje i plastovou odnosovou tašku. Ta svojí funkci splní většinou pouze jednou
  • Sáčky na zeleninu dostupné v obchodě používá většina nakupujícícíh
  • Domácnosti jsou ochotné separovat použité obaly podle dostupných sběrných nádob
  • Třetina domácností použité obaly významnou měrou znovuvyužívá

 

Bonus – video ke kampani na sběr účtenek

Soubory cookie používáme k personalizaci, k poskytování funkcí sociálních médií a k analýze návštěvnosti. Informace o vašem používání našich stránek sdílíme také s našimi partnery v oblasti sociálních médií a analýzy.
Cookies settings
Akceptovat
Odmítnout
Zásady ochrany osobních údajů a souborů cookie
Privacy & Cookies policy
Cookie nameActive
Zásady ochrany osobních údajů Jaké informace shromažďujeme? Informace od vás shromažďujeme při registraci na našich stránkách nebo při zadávání objednávky. Při objednávání nebo registraci na našich stránkách můžete být podle potřeby požádáni o zadání: jména, e-mailové adresy nebo poštovní adresy. K čemu vaše údaje používáme? Veškeré informace, které od vás shromažďujeme, mohou být použity jedním z následujících způsobů: K přizpůsobení vašich zkušeností (vaše informace nám pomáhají lépe reagovat na vaše individuální potřeby). Ke zlepšení našich webových stránek (na základě informací a zpětné vazby, které od vás obdržíme, se neustále snažíme zlepšovat nabídku našich webových stránek). Ke zlepšení služeb zákazníkům (vaše informace nám pomáhají efektivněji reagovat na vaše požadavky na zákaznický servis a potřeby podpory). Ke zpracování transakcí Vaše informace, ať už veřejné nebo soukromé, nebudou bez vašeho souhlasu prodány, vyměněny, předány nebo poskytnuty žádné jiné společnosti z jakéhokoli důvodu, kromě výslovného účelu dodání zakoupeného produktu nebo požadované služby. Za účelem správy soutěže, propagační akce, průzkumu nebo jiné funkce webu. K zasílání pravidelných e-mailů E-mailová adresa, kterou poskytnete pro zpracování objednávky, bude použita pouze k zasílání informací a aktualizací týkajících se vaší objednávky. Jak chráníme vaše údaje? Při zadávání objednávky nebo zadávání, odesílání či přístupu k vašim osobním údajům uplatňujeme různá bezpečnostní opatření, abychom zachovali bezpečnost vašich osobních údajů. Nabízíme použití zabezpečeného serveru. Všechny dodané citlivé/úvěrové informace jsou přenášeny prostřednictvím technologie SSL (Secure Socket Layer) a následně šifrovány do databáze našich poskytovatelů platebních bran, aby k nim měly přístup pouze osoby se zvláštními přístupovými právy k těmto systémům, které jsou povinny zachovávat důvěrnost informací. Po provedení transakce nebudou vaše soukromé informace (kreditní karty, čísla sociálního pojištění, finanční údaje atd.) uchovávány déle než 60 dní. Používáme soubory cookie? Ano (Cookies jsou malé soubory, které web nebo jeho poskytovatel služeb přenáší na pevný disk vašeho počítače prostřednictvím webového prohlížeče (pokud to povolíte) a které umožňují systémům webu nebo poskytovatele služeb rozpoznat váš prohlížeč a zachytit a zapamatovat si určité informace. Soubory cookie používáme k tomu, abychom si zapamatovali a zpracovali položky ve vašem nákupním košíku, pochopili a uložili vaše preference pro budoucí návštěvy, sledovali reklamy a sestavovali souhrnné údaje o návštěvnosti stránek a interakci s nimi, abychom mohli v budoucnu nabízet lepší služby a nástroje. Můžeme uzavřít smlouvu s poskytovateli služeb třetích stran, aby nám pomohli lépe porozumět návštěvníkům našich stránek. Tito poskytovatelé služeb nesmějí používat informace shromážděné naším jménem jinak, než aby nám pomohli provádět a zlepšovat naši činnost. Pokud si to přejete, můžete si zvolit, aby vás váš počítač upozornil na každé odeslání souboru cookie, nebo si můžete v nastavení prohlížeče vypnout všechny soubory cookie. Stejně jako u většiny webových stránek platí, že pokud soubory cookie vypnete, některé naše služby nemusí fungovat správně. Objednávky však stále můžete zadávat prostřednictvím zákaznického servisu. Služba Google Analytics Na našich stránkách používáme službu Google Analytics pro anonymní vykazování používání stránek a pro reklamu na stránkách. Chcete-li se odhlásit od sledování vašeho chování na našich stránkách pomocí služby Google Analytics, použijte tento odkaz (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/). Poskytujeme nějaké informace externím stranám? Vaše osobní údaje neprodáváme, nevyměňujeme ani jinak nepředáváme externím stranám. To se netýká důvěryhodných třetích stran, které nám pomáhají s provozem našich webových stránek, prováděním našich obchodních činností nebo poskytováním služeb, pokud tyto strany souhlasí s tím, že budou tyto informace uchovávat v tajnosti. Vaše údaje můžeme také zveřejnit, pokud se domníváme, že je to vhodné pro dodržení zákona, prosazení zásad našich stránek nebo ochranu našich nebo cizích práv, majetku nebo bezpečnosti. Neosobní informace o návštěvnících však mohou být poskytnuty jiným stranám pro marketingové, reklamní nebo jiné účely. Registrace Minimální informace, které potřebujeme k vaší registraci, jsou vaše jméno, e-mailová adresa a heslo. V případě různých služeb, včetně prodejních akcí, se vás budeme ptát na další otázky. Pokud neurčíme jinak, musíte odpovědět na všechny registrační otázky. Při registraci do některých služeb (například profesních sítí) se můžeme zeptat i na některé další, dobrovolné otázky, abychom lépe pochopili, kdo jste. To nám také umožňuje přizpůsobit vám služby na míru. Abychom nám pomohli při marketingu, můžeme kromě údajů, které nám poskytnete v případě registrace, získat také údaje od důvěryhodných třetích stran, které nám pomohou pochopit, o co byste mohli mít zájem. Tyto "profilující" informace jsou získávány z různých zdrojů, včetně veřejně dostupných údajů (např. ze seznamu voličů) nebo ze zdrojů, jako jsou průzkumy a ankety, kde jste uvedli své pe Translated with www.DeepL.com/Translator (free version)
Save settings
Cookies settings