Článek v novém vydání časopisu Envigogika

10. 6. 2014

V odborném časopise Envigogika 1/2014 byl zveřejněn článek “Bio se hnojí v noci”: proč lidé (ne)kupují environmentálně šetrné produkty autorů Jana Činčery, Jana Stejskala, Martina Macha a Miroslava Lupače.

Recenzovaný článek je jedním z výsledků projektu výzkumu, vývoje a inovací “Hodnocení efektivity nástrojů EVVO”, který za podpory TA ČR realizovalo sdružení BEZK spolu s Agenturou Koniklec, Technickou univerzitou Liberec a Masarykovou univerzitou v Brně.

Článek popisuje výsledky výzkumu v oblasti udržitelné spotřeby prováděného prostřednictvím metody ohniskových skupin (focus groups) v druhé polovině roku 2013. Vybrané 6-8 členné skupiny dobrovolníků absolvovaly řízené diskuse vedené výzkumníky. V těchto diskusích se členové skupin vyjadřovali ke své motivaci a důvodům pro “udržitelné” spotřebitelské chování. Tato výzkumná metoda směřuje ke vzniku zakotvené teorie, která by měla přispět cíli celého výzkumu, tedy odhalit překážky pro environmentálně šetrné jednání. Článek je velmi čtivý i pro zájemce mimo obor a odhaluje zajímavé souvislosti a faktory, které současné spotřebitele ovlivňují.

Plný text článku je v současné době dostupný v anglickém jazyce, vydání české mutace je avizováno v dohledné době.

Přejít na článek

Přečtěte si podrobnosti o realizovaném projektu