Informace a poradenství

Praktická a cílevědomá ochrana ŽP v obcích

Cyklus seminářů pro obce k aktuálním tématům ochrany životního prostředí Cyklus seminářů byl určen starostům, voleným zástupcům i zaměstnancům obcí 1. a 2. stupně ve Středočeském kraji. Smyslem projektu bylo seznámit odpovědné pracovníky a zástupce obcí s aktuálními povinnostmi i možnostmi… Více

Viděly jste, děti, vydry?

V roce 2004 probíhal projekt Viděly jste, děti, vydry? Děti ze základních škol zkoumaly známky výskytu vydry říční v Českém Krasu. Pro připomenutí tohoto stařičkého projektu si můžete stáhnout projektové internetové stránky sbalené do balíčku ZIP   Projektový web… Více

Expedice la Provence 2004

V roce 2004 uspořádala Agentura Koniklec již šestou tradiční letní přírodovědeckou a poznávací “expedici”. Tentokrát jsme navštívili kraj, který nejen oplývá přírodními krásami v míře více než hojné, ale je to také kraj, který inspiroval celé generace umělců  a vůbec… Více

Expedice Slovinsko 2003

Expedice Slovinsko byla další z řady akcí, které pořádá Agentura Koniklec zejména pro členy Sněmu dětí ČR pro životní prostředí a všechny příznivce a účastníky kampaně “Živly”. Slovinsko bylo také určeno těm, kteří se nechtěli nebo nemohli ucházet o účast na hlavní… Více