Informace a poradenství

Šetrná spotřeba v kostce

V nové sekci portálu Poraďme.se předkládáme naše poznatky z více než ročního zkoumání nákupních zvyklostí běžných lidí i nabídky nejrůznějších obchodů. Ty jsmeshrnuli do 40 textů (témat). Jsou zaměřeny na dopad rychloobrátkového zboží a s ním souvisejících služeb na životní… Více

#KlimaNaDoma – přednáška Adaptace domů na změnu klimatu

Předkládané online video je distanční forma poradenské akce, která se nemohla uskutečnit prezenčně z důvodu protiepidemických opatření. Přednáška je rozdělena na několik částí: V první vás seznámíme s konceptem OSA – Opatření k Systematické Adaptaci města na změnu… Více

Zhodnoťte svůj nákupní košík

Přibližně 40 % povrchu planety je využíváno pro zemědělskou výrobu. Prudukce potravin pak stojí za 30 % emisí skleníkových plynů. I proto je užitečné znát dopady každého našeho nákupního košíku na životní prostředí a své nákupní zvyklosti upravit tak, abychom… Více

Co a kde nakupují pražské domácnosti?

Od konce roku 2020 jsme zkoumali nákupní zvyklosti pražských domácností v oblasti zejména potravin a dalšího rychloobrátkového zboží. V průběhu jednoho roku jsme zpracovali téměř 9 000 nákupních položek z účtenek, které nám zaslalo 32 pražských domácností. Ačkoli se nejedná o reprezentativní průzkum, jsme… Více

Kilogramy odpadních plastů, které si nosíme z obchodu

Spolu s každým nákupem v supermarketu si kromě nakupovaných produktů přinášíme také spoustu jednorázových plastů. I když lze očekávat, že většina plastu z domácností skončí ve žlutých kontejnerech na separovaný odpad, je i tak množství jednorázových plastů, které každodenně spotřebováváme, přinejmenším k zamyšlení. Jaké plasty… Více

Významné stromy Prahy 3

V roce 2021 jsme dali dohromady zástupce naší Městské části Praha 3 a kolegu Aleše Rudla, nadšence pro pozoruhodné stromy a správce webu Pražské stromy. Během roku tak do databáze památných a významných stromů přibyly  dva moc… Více

Letní klima experimenty s obydlím

Na letní měsíce roku 2021 jsme připravili sadu experimentů, které umožní lepší poznání chování vašeho obydlí především v letních vedrech. Experimenty jsou určeny zejména těm domácnostem, které s námi měří hodnoty vnějšího a vnitřního prostředí pomocí meteostanic, ale věříme, že… Více

Evropa omezuje plasty. Ode dneška.

  1.  července 2021 udělaly členské státy EU významný krok k omezení jednorázových plastů. Některé plastové výrobky, které jsme běžně  (a někteří každodenně) používali, nebudou od tohoto data postupně k sehnání vůbec, další čeká regulace.   Od… Více

Zkoumáme vyúčtování vody

Účet za spotřebu vody tvoří nezanedbatelnou položku v celkových nákladech na provoz domácnosti. Od roku 1990 vzrostla cena vodného a stočného více než 100 násobně [1]. Faktura za spotřebovanou vodu je velmi rozdílná pro samostatné rodinné… Více