Informace a poradenství

Praha, město pro lidi i pejsky

Poradensko-osvětová skládačka nese podtitul “známé i méně známé praktické informace pro pražské pejskaře”. Materiálů, které se zabývají chovem čtyřnohých přátel člověka ve městech bylo vydáno nespočet. Ten náš je, doufáme, trošku jiný. Důraz jsme kladli na informace týkající se evidence… Více

Odpadní vody v hlavním městě Praze

Informační skládačka zabývající se problematikou odpadních vod v hlavním městě. Stručně seznamuje s historií čištění odpadních vod v Praze, se současným stavem a shrnuje základní podmínky pro připojení nových nemovitostí na veřejnou kanalizaci. Uvádí též příklady látek, které nesmí být… Více

Praktická obecní “ekologie”

CD Praktická obecní „ekologie“ je určeno pro různé formy osvěty o ochraně prostředí v obcích – tvorbu článků v časopisech, letáků, plakátů, využití internetu – s  důrazem na srozumitelnost, pozitivní přístup a možnost kombinovat různé prvky navzájem.  Obsahuje sadu grafických prvků a… Více

Praktická a cílevědomá ochrana ŽP v obcích

Cyklus seminářů pro obce k aktuálním tématům ochrany životního prostředí Cyklus seminářů byl určen starostům, voleným zástupcům i zaměstnancům obcí 1. a 2. stupně ve Středočeském kraji. Smyslem projektu bylo seznámit odpovědné pracovníky a zástupce obcí s aktuálními povinnostmi i možnostmi… Více

Viděly jste, děti, vydry?

V roce 2004 probíhal projekt Viděly jste, děti, vydry? Děti ze základních škol zkoumaly známky výskytu vydry říční v Českém Krasu. Pro připomenutí tohoto stařičkého projektu si můžete stáhnout projektové internetové stránky sbalené do balíčku ZIP   Projektový web… Více

Expedice la Provence 2004

V roce 2004 uspořádala Agentura Koniklec již šestou tradiční letní přírodovědeckou a poznávací “expedici”. Tentokrát jsme navštívili kraj, který nejen oplývá přírodními krásami v míře více než hojné, ale je to také kraj, který inspiroval celé generace umělců  a vůbec… Více

Expedice Slovinsko 2003

Expedice Slovinsko byla další z řady akcí, které pořádá Agentura Koniklec zejména pro členy Sněmu dětí ČR pro životní prostředí a všechny příznivce a účastníky kampaně “Živly”. Slovinsko bylo také určeno těm, kteří se nechtěli nebo nemohli ucházet o účast na hlavní… Více