Analýza současného stavu zajištění environmentálního vzdělávání pracovníků veřejné správy v ČR

18. 12. 2010

Studie vznikla v roce 2010 na základě zadání Odboru nástrojů politiky životního prostředí Ministerstva životního prostředí. Cílem studie bylo poskytnout kvalifikovaný rozbor současné situace v oblasti „ekologického“ vzdělávání zaměstnanců všech úrovní veřejné správy.

Analýza  popsala též vývoj a současnou výchozí situaci vzdělávání veřejné správy a uvádí i dostatečně reprezentativní příklady forem nabídky, a to včetně příkladů ze zahraničí.

Zpracování díla bylo také jedním z kroků k naplňování usnesení vlády ČR č. 1302 ze dne 19. října 2009 (Cílový stav 8, Opatření I Akčního plánu ke Státnímu programu EVVO), které ukládá ministerstvu zpracovat průzkum nabídky a poptávky po službách EV úředníků veřejné správy.

Upozornění: Vlastníkem díla je MŽP. Použití dokumentu se řídí pravidly pro využívání stránek MŽP.

evvs2010_analyza