7 malých kroků pro velkou dohodu – Nulové znečištění

29. 4. 2024

Udělejme pár kroků na cestě k čistšímu ovzduší, vodě

Zelená dohoda pro Evropu, ambiciózní plán Evropské unie na dosažení klimatické neutrality do roku 2050, zahrnuje klíčovou oblast s názvem “Nulové znečištění”.

K tomuto tématu existují složitě vypadající a obsáhlé strategie, které vyvolávají při čtení dojem nesrozumitelnosti. Ale nic složitého to vlastně není

 • Strategie pro udržitelnost v oblasti chemických látek: Tato strategie má za cíl snížit používání a rizika spojená s chemickými látkami v Evropě.

Jak se nás týká? Doma máme celou řadu produktů, které obsahují chemické látky (čisticí prostředky, barvy, kosmetika). Tato strategie nás chrání před škodlivými účinky těchto látek a podporuje inovace v oblasti bezpečných alternativ.

 • Akční plán pro nulové znečištění vody, ovzduší a půdy: Tento akční plán stanoví konkrétní cíle a opatření pro snížení znečištění ovzduší, vody a půdy v Evropě. Zaměřuje se na zdroje znečištění, jako je doprava, průmysl, zemědělství a domácnosti.

Jak se nás týká? Tento akční plán nám přímo ukazuje, jak můžeme svými každodenními návyky přispět ke zlepšení kvality ovzduší, vody a půdy v našem okolí.

 • Revize opatření k řešení znečištění z velkých průmyslových zařízení: Tato revize má za cíl zpřísnit stávající normy pro emise z velkých průmyslových zařízení a zavést nové, přísnější normy.

Jak se nás týká? Přísnější normy pro průmysl znamenají menší množství znečišťujících látek v ovzduší, vodě a půdě. To má pozitivní vliv na zdraví všech obyvatel a životní prostředí v okolí průmyslových oblastí.

 

Podívejme se také na konkrétní cíle velké dohody, a jak k nim můžeme svým malým krůčkem přispět:

Cíle této části zelené dohody jsou ambiciózní. Každý člověk, každá domácnost k jejich naplnění může docela snadno přispět:

 1. Zlepšení kvality ovzduší: Snížení počtu předčasných úmrtí způsobených znečištěním ovzduší o 55 %.

Jak se nás to týká a co pro to můžeme udělat?

Znečištěné ovzduší může způsobovat respirační problémy, srdeční choroby a další zdravotní potíže. Dýchání čistšího vzduchu je důležité pro zdraví nás všech.

Na znečištění se významně podílí energetika a doprava. Takže se příspěvek každého z nás doslova nabízí:

 • Významnou část elektrické energie vyrábíme spalováním fosilních zdrojů – snížením spotřeby (vypínání světel a elektroniky, používání úsporných spotřebičů) tak můžeme pomoci i snížení znečištění ovzduší
 • To samé platí o teple a teplé vodě. Pokud si teplo a teplou vodu vyrábíme sami, je na čase opustit spalování fosilních paliv a přejít na jiný zdroj. U dálkově dodávaného tepla a teplé vody je situace složitější – záleží na tom, jaké zdroje využívá teplárna. I zde jsou stále ještě často fosilní paliva – zejména uhlí.
 • I doprava je významným znečišťovatelem ovzduší, produkuje jak CO2 tak i další splodiny – oxidy dusíku, oxidy síry a je také zdrojem prachu. U osobní dopravy dejte přednost veřejné dopravě a ještě lépe chůzi nebo cyklistice, tam kde je to možné.
 • Omezte používání kurýrních a dodávkových služeb, které využívají přepravu auty.
 • Dávejte přednost produktům, které nemusí k zákazníkovi daleko cestovat

 

 1. Zlepšení kvality vody: Snížení odpadu a plastového odpadu v moři o 50 % a mikroplastů vypouštěných do životního prostředí o 30 %.

Jak se nás to týká a co pro to můžeme udělat?

Znečištěná voda může způsobovat zdravotní problémy a ohrožovat vodní ekosystémy. Navíc výroba pitné vody se při vyšším znečištění vod může notně prodražit. A pitnou vodu potřebujeme všichni.

K omezení znečištění vody může přispět úplně každý:

 • Omezit používání plastů (nakupování opakovaně použitelných tašek, lahví na vodu a dalších produktů) – tím jsme se zabývali již v prvním kroku a i zde to má smysl – mikroplasty ve vodě jsou opravdu aktuální problém. Nejspíš se jich úplně nezbavíme, protože kromě rozpadu plastových výrobků se do vod dostávají také praním syntetických vláken nebo otěrem z pneumatik. Ale omezit je můžeme.
 • Správně nakládat s nebezpečným odpadem (nikdy nevylévat do kanalizace nebo do koše)
 • Používat ekologické čisticí prostředky a produkty osobní péče. Takové výrobky poznáte podle ekoznačky. Více se o nich dozvíte na https://www.ekoznacka.cz/produkty/.
 • Tam kde je to možné, využívat dešťovou nebo šedou vodu
 • U rodinných domů nenapojených na kanalizaci vyřešit čištění nebo jinou profesionální likvidaci odpadních vod.

Tip na přírodě přívětivý čistič pro domácnost
Smíchejte v poměru 1/2 litru převařené vychladlé vody s 1/2 litru 10-12% bílého octa. Přidejte vrchovatou polévkovou lžíci bramborového škrobu (Solamylu) a dobře promíchejte. Máte perfektní domácí čistič, který nezanechává šmouhy, má desinfekční i odmašťovací účinky a perfektně si poradí s vodním kamenem. Uplatní se i při mytí oken a je neocenitelný při mytí nerezového nádobí.

 

 1. Zlepšení kvality půdy: Snížení ztrát živin a používání chemických pesticidů o 50 %.

Jak se nás to týká a co pro to můžeme udělat?

Zdravá půda je nezbytná pro pěstování potravin a podporu biodiverzity. Používáním udržitelných postupů na zahradě chráníme kvalitu půdy a zajišťujeme zdravé potraviny pro svou rodinu.

K ochraně půdy můžeme přispět každý den:

 • Pečlivě promyslete, co a od koho nakupujete. Velkoproducenti často při pěstování plodin používají nadměrné množství chemických přípravků. Dejte jim svými nákupy najevo, že takovou produkci nechcete. „Hlasování peněženkou“ je velmi účinné. Dejte přednost produktům místních zemědělců nebo produktům pocházejícím z ekologického zemědělství.
 • Kompostovat odpad z kuchyně a zahrady nebo využívat sběrné nádoby na bioodpad
 • Při domácím pěstování třeba na zahradě se vyhýbat používání chemických pesticidů a herbicidů

 

 1. Ochrana biologické rozmanitosti: Snížení podílu ekosystémů EU, kde znečištění ovzduší ohrožuje biologickou rozmanitost, o 25 %.

 

Jak se nás to týká a co pro to můžeme udělat?

Biologická rozmanitost je pro život klíčová. Má stejný význam pro člověka jako pro ochranu životního prostředí a klimatu. Je nezbytná k tomu, abychom měli co jíst, co pít a aby mohli dýchat čistý vzduch.

 

A přispět k ní můžeme opravdu naprostými maličkostmi a samozřejmostmi (kromě toho, co je uvedeno výše):

 • Zboží a služby nakupovat u zodpovědných firem. Inspirovat se můžete na webové stránce ekoznacka.cz
 • Postavit na zahradě hmyzí hotel
 • Využívat takzvanou mozaikovou seč trávníků
 • Apelovat na místní autority, aby přistupovaly zodpovědně k údržbě veřejné zeleně (například mozaiková seč, omezení sečení v letních vedrech)

 

 1. Snížení hlukového znečištění: Snížení podílu osob chronicky obtěžovaných hlukem z dopravy o 30 %.

 

Jak se nás to týká a co pro to můžeme udělat?

Hluk může narušovat spánek, zvyšovat stres a způsobovat zdravotní problémy. Snížením hlukového znečištění získáme klidnější a zdravější životní prostředí v našich domovech.

 

I omezení hluku máme ve svých rukách, byť jen částečně:

 • Využívejte veřejnou dopravu – na jednotku dopravního výkonu vyprodukuje méně hluku než osobní automobily
 • Využívejte dopravní prostředky, které neprodukují tolik hluku (kola, elektromobily)
 • Omezte hlučné činnosti, tak abyste hlukem neobtěžovali okolí
 • Ochraňte své obydlí před okolním hlukem – může to být hluková izolace oken nebo třeba vysazený hustý živý plot kolem pozemku

 

 1. Snížení produkce odpadu: Výrazné snížení produkce odpadu a o 50 % zbytkového komunálního odpadu.

 

Jak se nás to týká a co pro to můžeme udělat?

 

Produkce odpadu má negativní dopad na životní prostředí. Snížením množství odpadu, který produkujeme, chráníme přírodní zdroje a šetříme peníze za odvoz odpadu. Mimochodem snížením objemu odvozu odpadu také chráníme ovzduší, omezujeme hluk, snížením objemu skládkovaného odpadu přispějeme k ochraně vody i ke zlepšení biodiverzity 😊. Efekt je tedy vícenásobný a potřebné úsilí skoro minimální:

 • Nenakupujte zboží se zbytečnými obaly
 • U dlouhodobě používaných výrobků dejte přednost těm trvanlivějším a opravitelným
 • Ojediněle používané věci si zkuste spíše půjčit než kupovat
 • Třiďte odpad (a to nejen ten plastový, kterému jsme se věnovali v prvním kroku)
 • Pokud nemáte nádobu na bioodpad, vyžádejte si jí
 • Poohlédněte se po dostupnosti a nabídce místních re-use center. Třeba v nich najdete výrobek, který hledáte a nebo naopak to co nepotřebujete jejich prostřednictvím poskytnete někomu jinému.
 • Vyhýbejte se tzv. fast fashion. Textil určený pro několik použití je obrovským zdrojem naprosto zbytečného odpadu.

 

Kvízová otázka: Kolik zbaštíme mikroplastů? Odpověď vyplňte zde

Soubory cookie používáme k personalizaci, k poskytování funkcí sociálních médií a k analýze návštěvnosti. Informace o vašem používání našich stránek sdílíme také s našimi partnery v oblasti sociálních médií a analýzy.
Cookies settings
Akceptovat
Odmítnout
Zásady ochrany osobních údajů a souborů cookie
Privacy & Cookies policy
Cookie nameActive
Zásady ochrany osobních údajů Jaké informace shromažďujeme? Informace od vás shromažďujeme při registraci na našich stránkách nebo při zadávání objednávky. Při objednávání nebo registraci na našich stránkách můžete být podle potřeby požádáni o zadání: jména, e-mailové adresy nebo poštovní adresy. K čemu vaše údaje používáme? Veškeré informace, které od vás shromažďujeme, mohou být použity jedním z následujících způsobů: K přizpůsobení vašich zkušeností (vaše informace nám pomáhají lépe reagovat na vaše individuální potřeby). Ke zlepšení našich webových stránek (na základě informací a zpětné vazby, které od vás obdržíme, se neustále snažíme zlepšovat nabídku našich webových stránek). Ke zlepšení služeb zákazníkům (vaše informace nám pomáhají efektivněji reagovat na vaše požadavky na zákaznický servis a potřeby podpory). Ke zpracování transakcí Vaše informace, ať už veřejné nebo soukromé, nebudou bez vašeho souhlasu prodány, vyměněny, předány nebo poskytnuty žádné jiné společnosti z jakéhokoli důvodu, kromě výslovného účelu dodání zakoupeného produktu nebo požadované služby. Za účelem správy soutěže, propagační akce, průzkumu nebo jiné funkce webu. K zasílání pravidelných e-mailů E-mailová adresa, kterou poskytnete pro zpracování objednávky, bude použita pouze k zasílání informací a aktualizací týkajících se vaší objednávky. Jak chráníme vaše údaje? Při zadávání objednávky nebo zadávání, odesílání či přístupu k vašim osobním údajům uplatňujeme různá bezpečnostní opatření, abychom zachovali bezpečnost vašich osobních údajů. Nabízíme použití zabezpečeného serveru. Všechny dodané citlivé/úvěrové informace jsou přenášeny prostřednictvím technologie SSL (Secure Socket Layer) a následně šifrovány do databáze našich poskytovatelů platebních bran, aby k nim měly přístup pouze osoby se zvláštními přístupovými právy k těmto systémům, které jsou povinny zachovávat důvěrnost informací. Po provedení transakce nebudou vaše soukromé informace (kreditní karty, čísla sociálního pojištění, finanční údaje atd.) uchovávány déle než 60 dní. Používáme soubory cookie? Ano (Cookies jsou malé soubory, které web nebo jeho poskytovatel služeb přenáší na pevný disk vašeho počítače prostřednictvím webového prohlížeče (pokud to povolíte) a které umožňují systémům webu nebo poskytovatele služeb rozpoznat váš prohlížeč a zachytit a zapamatovat si určité informace. Soubory cookie používáme k tomu, abychom si zapamatovali a zpracovali položky ve vašem nákupním košíku, pochopili a uložili vaše preference pro budoucí návštěvy, sledovali reklamy a sestavovali souhrnné údaje o návštěvnosti stránek a interakci s nimi, abychom mohli v budoucnu nabízet lepší služby a nástroje. Můžeme uzavřít smlouvu s poskytovateli služeb třetích stran, aby nám pomohli lépe porozumět návštěvníkům našich stránek. Tito poskytovatelé služeb nesmějí používat informace shromážděné naším jménem jinak, než aby nám pomohli provádět a zlepšovat naši činnost. Pokud si to přejete, můžete si zvolit, aby vás váš počítač upozornil na každé odeslání souboru cookie, nebo si můžete v nastavení prohlížeče vypnout všechny soubory cookie. Stejně jako u většiny webových stránek platí, že pokud soubory cookie vypnete, některé naše služby nemusí fungovat správně. Objednávky však stále můžete zadávat prostřednictvím zákaznického servisu. Služba Google Analytics Na našich stránkách používáme službu Google Analytics pro anonymní vykazování používání stránek a pro reklamu na stránkách. Chcete-li se odhlásit od sledování vašeho chování na našich stránkách pomocí služby Google Analytics, použijte tento odkaz (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/). Poskytujeme nějaké informace externím stranám? Vaše osobní údaje neprodáváme, nevyměňujeme ani jinak nepředáváme externím stranám. To se netýká důvěryhodných třetích stran, které nám pomáhají s provozem našich webových stránek, prováděním našich obchodních činností nebo poskytováním služeb, pokud tyto strany souhlasí s tím, že budou tyto informace uchovávat v tajnosti. Vaše údaje můžeme také zveřejnit, pokud se domníváme, že je to vhodné pro dodržení zákona, prosazení zásad našich stránek nebo ochranu našich nebo cizích práv, majetku nebo bezpečnosti. Neosobní informace o návštěvnících však mohou být poskytnuty jiným stranám pro marketingové, reklamní nebo jiné účely. Registrace Minimální informace, které potřebujeme k vaší registraci, jsou vaše jméno, e-mailová adresa a heslo. V případě různých služeb, včetně prodejních akcí, se vás budeme ptát na další otázky. Pokud neurčíme jinak, musíte odpovědět na všechny registrační otázky. Při registraci do některých služeb (například profesních sítí) se můžeme zeptat i na některé další, dobrovolné otázky, abychom lépe pochopili, kdo jste. To nám také umožňuje přizpůsobit vám služby na míru. Abychom nám pomohli při marketingu, můžeme kromě údajů, které nám poskytnete v případě registrace, získat také údaje od důvěryhodných třetích stran, které nám pomohou pochopit, o co byste mohli mít zájem. Tyto "profilující" informace jsou získávány z různých zdrojů, včetně veřejně dostupných údajů (např. ze seznamu voličů) nebo ze zdrojů, jako jsou průzkumy a ankety, kde jste uvedli své pe Translated with www.DeepL.com/Translator (free version)
Save settings
Cookies settings