22. dubna slavíme Den Země

22. 4. 2017

Den Země je největší sekulární svátek na světě. 22. dubna jej slaví okolo jedné miliardy lidí na celém světě. Smyslem Dne Země je připomenout sílu mnoha jednotlivců spojených společným zájmem o čisté a příznivé životní prostředí. Hlavním tématem Dne Země 2017 je Environmentální a Klimatická gramotnost. Abychom mohli řešit environmentální hrozby, kterým ve 21. století čelíme, musíme vybudovat globální společenství vzdělané v environmentálních oborech a kompetentní v lokálních a globálních ekologických tématech.

Podrobnosti a pomůcky pro školy, univerzity a místní skupiny z celého světa a další informace jsou umístěny na www.earthday.org.

Naše planeta je od prvního Dne Země jiná. Populace se zdvojnásobila. Hladina moří se zvýšila o 10 centimetrů. Snížila se populace divoce žijících zvířat. Ale ne vše bylo jen k horšímu. Na  videu Amerického muzea přírodní historie se podívejte, co se od roku 1970 změnilo.

 

V České republice se Den Země slaví od počátku devadesátých let. Ten první ale proběhl o dvacet let dříve. Jak to tehdy začalo?

Myšlenka a historie Dne Země

(volně z earthday.org přeložila a doplnila AK)

S myšlenkou národního dne životního prostředí přišel senátor Wisconsinu Gaylord Nelson, údajně poté, co spatřil následky znečištění velkou ropnou skvrnou v Santa Barbaře v Kalifornii. Inspirován studentským protiválečným hnutím si uvědomil, že když vloží obdobnou energii do vyvolání zájmu veřejnosti o znečištění vody, bude moci prosadit ochranu životního prostředí do národní politiky USA. Senátor našel partnera v konzervativním republikánském kongresmanovi Pete McCloskeym a najal Denise Hayese z Harvardovy univerzity jako národního koordinátora. Ten angažoval 85 pomocníků k propagaci akcí v celé zemi. Duben 22. dubna byl vybrán jako den ve vhodném čase mezi jarními prázdninami a zkouškami.

22. dubna 1970 se do oslav zapojilo 20 milionů obyvatel USA. Konaly se akce na ulicích, v parcích i posluchárnách. Lidé demonstrovali za zdravější a udržitelné životní prostředí. Tisíce středních i vysokých škol organizovalo protesty proti zhoršování životního prostředí. Tyto skupiny, které protestovaly proti ropnému a průmyslovému znečištění, toxickým skládkám, pesticidům, zániku divočiny a vymírání druhů, si náhle uvědomily, že sdílejí stejné hodnoty.

Den Země 1970 dosáhl vzácné shody mezi politickými stranami, chudými i bohatými, obyvateli měst i venkova. Do konce roku vyústila celonárodní iniciativa ve vznik Agentury životního prostředí USA (EPA) a prosazení zákonů o čistotě vzduchu, čistotě vod a ohrožených druzích. „Byla to sázka do loterie, která vyšla“, komentoval to Nelson.

 

Jak se blížil rok 1990, skupina lídrů ekologických organizací oslovila Denise Hayese, aby společně zorganizovali další velkou kampaň. Tehdy se Den Země stal opravdu globálním svátkem. Do kampaně se zapojilo 200 milionů lidí ve 141 zemích. Den Země 1990 nastartoval ohromné celosvětové úsilí o recyklaci a pomohl vyšlapat cestu k Summitu Země OSN v Rio de Janeiru. Tyto ohromné pozitivní důsledky celé myšlenky vedly prezidenta Clintona k ocenění senátora Nelsona nejvyšším civilním vyznamenáním USA, Prezidentskou medailí svobody.

S velkou nadějí, energií a úsilím se do oslav Dne Země zapojila i Česká republika. V devadesátých letech se každoročně konaly desítky až stovky akcí po celé zemi. Agentura Koniklec nabízela skoro celé desetiletí informační servis pro tisíce škol, obcí, neziskovek i jednotlivců. V dobách před rozšířením internetu jsme byli odkázáni na tištěná média a vydávali „Zpravodaj Dne Země“, který se stal unikátním a oblíbeným zdrojem inspirace. Vycházel v nákladu přesahujícím 10 tisíc výtisků a byl zdarma rozesílán po celé zemi.

S příchodem milénia stanul Hayes v čele další kampaně, tentokrát zaměřené na globální oteplování a podporu čisté energie. Do kampaně se v roce 2000 zapojilo 5000 environmentálních skupin v rekordních 184 zemích s dopadem na stovky milionů lidí. Den Země 2000 propojil mnohotvárnou živelnost prvního Dne Země s kořeny mezinárodního aktivismu ztělesněného Dnem Země 1990. V roce 2000 byl Den Země poháněn silou internetu a vyslal hlasitou výzvu obyvatel celého světa jeho vůdcům k akci proti globálnímu oteplování a za čistou energii.

V roce 2010 přišel Den Země v čase velké výzvy pro celou environmentální komunitu. Ta čelila odmítání klimatické změny ze strany politiků, bohatě financovaných vlivových skupin, nezájmu veřejnosti i důsledkům vlastní nejednotnosti. Psal se tak příběh souboje cynismu s aktivismem. Navzdory tomu se Den Země i tehdy prosadil jako zásadní ohnisko aktivity a síť Earth Day Network spustila svůj nejrozsáhlejší projekt A Billion Acts of Green – globální iniciativu výsadby stromů, která se rozrostla do projektu The Canopy (klenba) a spojila 22000 partnerů ve 192 zemích v udržování tradice Dne Země.

Den Země dosáhl statutu největšího sekulárního svátku na světě, slaveném více než miliardou lidí každý rok. Je to den věnovaný akci, která mění lidské chování a vyvolává změny politiky ochrany životního prostředí.

Dnes boj za příznivé životní prostředí pokračuji s narůstající naléhavostí tak, jak se v každodenním životě projevují dopady klimatické změny. Chcete-li se stát součástí Dne Země a napsat vlastní kapitolu do jeho knihy, můžete se připojit k některé z akcí ve svém okolí, hledat na internetu, obrátit se na ekologické organizace, vymyslet vlastní plán a uspořádat vlastní akci.

Rok 2020 znamená 50. výročí prvního Dne Země. Na počest tohoto milníku vytvořila síť Earth Day Network ambiciózní soubor cílů k formování budoucnosti environmentalismu v 21. století. Více zde (anglicky).