Věda, výzkum, odborná činnost

Věnujeme se také zpracování odborných analýz v oblastech, kterým trochu rozumíme, tedy na témata, která řešíme ve svých projektech. Významným způsobem jsme se podíleli na národních koncepcích v oblasti ekologické výchovy a environmentálního poradenství. V projektech výzkumu a vývoje figurujeme jako členové týmu zodpovědní za analytickou práci.

Environmentální kompetence dětí

adminAK-DK25g6 Únor 10, 2017

V roce 2016 se Agentura Koniklec účastnila výzkumného projektu financovaného Technologickou agenturou ČR na základě výzkumné potřeby Ministerstva životního prostředí. Výzkum si kladl otázky, jak je v současné době promítáno průřezové téma „ environmentální výchova“ do výuky, jaké jsou překážky úspěšné a efektivní EV, jaké podmínky ve školách existují a jak lze praxi EV ve školách zlepšovat.

Podpora udržitelnosti projektů podpořených z OPŽP v Prioritní ose 7 – Rozvoj infrastruktury pro environmentální vzdělávání, poradenství a osvětu

adminAK-DK25g6 Březen 10, 2016

 Je možné hodnotit „efektivitu“ prostředků a sil vynaložených na ekologickou výchovu? Jak můžeme pomoci vylepšit vzdělávací programy a služby nabízené středisky ekologické výchovy? Jaké hodnotící nástroje mohou pomoci udržet a zvyšovat kvalitu činnosti vzdělávacích center podpořených z Operačního programu Životní prostředí? Tyto otázky stály na počátku výzkumu společně provedeného konsorciem BEZK, z. s., Agentura Koniklec, o.

Srovnávací analýza stávajícího stavu projektů se stavem z roku 2010 a analýza dopadů PO7 na stav EVVO v ČR

adminAK-DK25g6 Březen 10, 2016

Konsorcium ve složení BEZK, z. s.,  Agentura Koniklec, o. p. s. , SEVER, o. p. s. provedlo v roce 2015 tuto analýzu na základě veřejné zakázky vyhlášené Ministerstvem životního prostředí. Výzkum ukázal, že ve sledovaném období 2008 až 2015 došlo jak k růstu výkonů EVVO, tak k růstu kapacit středisek,  a to prostorových i personálních. Na základě vyjádření

Projekt Hodnocení efektivity nástrojů EVVO byl úspěšně dokončen

David Kunssberger Únor 23, 2014

Dne 20. února 2014 proběhla v prostorách Technologické Agentury České republiky úspěšná obhajoba výsledků projektu aplikovaného výzkumu Hodnocení efektivity nástrojů EVVO.  Zástupcům Technologické Agentury,  Ministerstva životního prostředí, jehož výzkumnou potřebu projekt řešil, a oponentům projektu byly představeny výsledky, kterých bylo řešením projektu dosaženo: Publikace „Střediska EVVO mezi teorií a praxí„ Publikace „Environmentální výchova – efektivní strategie„ Tři

Analýza současného stavu zajištění environmentálního vzdělávání pracovníků veřejné správy v ČR

David Kunssberger Prosinec 18, 2010

Studie vznikla v roce 2010 na základě zadání Odboru nástrojů politiky životního prostředí Ministerstva životního prostředí. Cílem studie bylo poskytnout kvalifikovaný rozbor současné situace v oblasti „ekologického“ vzdělávání zaměstnanců všech úrovní veřejné správy. Analýza  popsala též vývoj a současnou výchozí situaci vzdělávání veřejné správy a uvádí i dostatečně reprezentativní příklady forem nabídky, a to včetně příkladů ze

Prezentační nástroj výsledků indikátorů ECI/TIMUR

David Kunssberger Duben 10, 2007

Agentura Koniklec vyvinula pro Týmovou iniciativu pro místní udržitelný rozvoj databázovou aplikaci, která prezentuje výsledky indikátorů udržitelného rozvoje měst ECI/TIMUR. Prezentační nástroj umožňuje snadné doplňování nových výsledků, jejich porovnávání, filtrování  a grafickou interpretaci pomocí 2D a 3D animovaných grafů. Indikárory udržitelného rozvoje – Ukazatele vývoje určitého vybraného jevu získané průběžným sledováním, zaznamenáváním a vyhodnocováním souboru přesně

O nás

Agentura Koniklec, o. p. s.

Chelčického 1130/12, 130 00 Praha 3

P. O. Box 24, 130 11 Praha 3

telefon: 775 732 193

e-mail: agentura@koniklec.cz

Naše výroční zprávy

původní web AK os.koniklec.cz

GPS: N50o 4' 59.16" / E14o 27' 19.28"

MHD: zast. Olšanské náměstí (mapa)

Registrace

IČ: 45768170

DIČ: CZ45768170, neplátce DPH

bankovní spojení: ČSOB, a.s.,

číslo účtu: 571 321 / 0300 (hlavní účet)

zápis ve veřejném rejstříku: O 1322

živnostenské listy: Živnostenský odbor ÚMČ Praha 3, ŽO/1795 – 1978/95/R

Naši sponzoři

Děkujeme všem sponzorům, kteří nám pomáhají realizovat naše projekty.
Přehled těch nejvýznamnějších naleznete zde.

AK na sociálních sítích

Profil AK na Facebooku

Profil AK na Twitteru

YouTube kanál Agentury Koniklec