Vláda schválila Státní program EVVO 2016 – 2025

 /  Vláda schválila Státní program EVVO 2016 – 2025

Vláda schválila Státní program EVVO 2016 – 2025

David Kunssberger21. Červenec, 2016

Vláda na svém jednání dne 20. 7. 2016 schválila Státní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty a environmentálního poradenství na léta 2016 – 2025 (SP EVVO a EP).

Státní program  je národní strategií pro oblast environmentální vzdělávání a environmentální poradenství, která strukturovaně definuje vizi, cíle a opatření (v akčních plánech potom i úkoly), do nichž se vedle orgánů státní správy zapojují kraje, obce a města, školy, včetně škol vysokých, specializovaná zařízení  jako jsou střediska ekologické výchovy a environmentální poradny, další subjekty zřizované veřejnou správou i soukromé, neziskové organizace, vzdělávací a výzkumné instituce, muzea, ZOO, botanické zahrady, knihovny či zařízení církví apod. SP EVVO a EP by se měl následně stát metodickou podporou pro zpracování koncepcí EVVO a EP krajů a měst i podporou pro vyhodnocování dopadů všech forem environmentální výchovy a environmentálního poradenství na všech úrovních.

Mezi klíčová věcná témata nového Státního programu 2016–2025 se mimo jiné  řadí i změna klimatu a dokument tak velmi aktuálně reaguje na klimatické dokumenty přijímané na národní i mezinárodní úrovni, zejména na novou dohodu o ochraně klimatu z prosince roku 2015 (tzv. Pařížská dohoda). Navržený cíl 5.5. s názvem Klima v souvislostech požaduje, aby existovala nabídka environmentálního vzdělávání a environmentálního poradenství umožňující významným cílovým skupinám porozumět příčinám změny klimatu a jejím negativním dopadům v ČR, Evropě a světě, aby měly povědomí a znalosti o mezinárodních jednáních o ochraně klimatu a kompetence pro osvojení a uskutečňování mitigačních a adaptačních opatření.

Jiným důležitým akcentovaným tématem reagujícím na aktuální poptávku a trendy je téma posilování kontaktu s přírodou. Společenský vývoj dlouhodobě postupuje ve směru ubývání prostoru a času pro bezprostřední kontakt s přírodou a reálným světem, zvětšuje se podíl pobytu v interiéru, vnímání světa prostřednictvím médií, zprostředkovaných informací a virtuální reality. Proto materiál cíleně podporuje vytváření příležitostí pro strukturovanou i nestrukturovanou výchovu a vzdělávání v přírodě. Návrh dokumentu nicméně podporuje rozvoj EVVO komplexně v celé šíři témat. V rámci tříletých akčních plánů bude docházet k revizi těchto klíčových témat.

 Státní program obsahuje 5 strategických oblastí:

Strategická oblast 1: Udržitelnost systému a prostředí pro EVVO a EP

Strategická oblast 2: Kvalita, diverzita a inovace v EVVO a EP

Strategická oblast 3: Spolupráce, síťování, propojování v EVVO a EP

Strategická oblast 4: Posilování postavení a porozumění EVVO a EP

Strategická oblast 5: Vzdělávací cíle a relevantní témata EVVO a EP

 

O nás

Agentura Koniklec, o. p. s.

Chelčického 1130/12, 130 00 Praha 3

P. O. Box 24, 130 11 Praha 3

telefon: 775 732 193

e-mail: agentura@koniklec.cz

Naše výroční zprávy

původní web AK os.koniklec.cz

GPS: N50o 4' 59.16" / E14o 27' 19.28"

MHD: zast. Olšanské náměstí (mapa)

Registrace

IČ: 45768170

DIČ: CZ45768170, neplátce DPH

bankovní spojení: ČSOB, a.s.,

číslo účtu: 571 321 / 0300 (hlavní účet)

zápis ve veřejném rejstříku: O 1322

živnostenské listy: Živnostenský odbor ÚMČ Praha 3, ŽO/1795 – 1978/95/R

Naši sponzoři

Děkujeme všem sponzorům, kteří nám pomáhají realizovat naše projekty.
Přehled těch nejvýznamnějších naleznete zde.

AK na sociálních sítích

Profil AK na Facebooku

Profil AK na Twitteru

YouTube kanál Agentury Koniklec