Sklad

 /  Sklad
V této části najdete pohromadě naše publikace, letáky a další materiály

Odpadní vody v hlavním městě Praze

David Kunssberger Říjen 20, 2011

Informační skládačka zabývající se problematikou odpadních vod v hlavním městě. Stručně seznamuje s historií čištění odpadních vod v Praze, se současným stavem a shrnuje základní podmínky pro připojení nových nemovitostí na veřejnou kanalizaci. Uvádí též příklady látek, které nesmí být do kanalizace v žádném případě vypouštěny. Skládačka je doplněna informací o možnosti prohlídky staré čistírny

Analýza současného stavu zajištění environmentálního vzdělávání pracovníků veřejné správy v ČR

David Kunssberger Prosinec 18, 2010

Studie vznikla v roce 2010 jako zakázka pro  Ministerstvo životního prostředí. Cílem studie bylo poskytnout kvalifikovaný rozbor současné situace v oblasti „ekologického“ vzdělávání zaměstnanců všech úrovní veřejné správy.      

Praktická obecní „ekologie“

David Kunssberger Prosinec 10, 2009

CD Praktická obecní „ekologie“ je určeno pro různé formy osvěty o ochraně prostředí v obcích – tvorbu článků v časopisech, letáků, plakátů, využití internetu – s  důrazem na srozumitelnost, pozitivní přístup a možnost kombinovat různé prvky navzájem.  Obsahuje sadu grafických prvků a textů vztahujících se ke 4 hlavním tématům ochrany životního prostředí v obcích: ovzduší, vodě, odpadům a

Mapa – Geologicky významné lokality Barrandienu v jihozápadní části Prahy a okolí

David Kunssberger Prosinec 2, 2009

Turistická mapa v měřítku 1:30 000 určená určená všem zájemcům o poznání geologicky významných zvláště chráněných území v jihozápadní části Prahy. Poznejte cenné geologické dědictví nejvýznamnějších lokalit Barrandienu na území hlavního města a v nejbližším okolí. Objevte taje podmořského světa u Prahy před mnoha miliony let. Mapa obsahuje popis více než tří desítek geologických lokalit.

Praktická a cílevědomá ochrana ŽP v obcích Středočeského kraje

David Kunssberger Listopad 15, 2009

Sborník textů přednášek ze stejnojmenného cyklu seminářů pořádaných na přelomu roku 2008 a 2009 pro pracovníky obecních úřadů menších obcí. Publikace obsahuje přehled požadavků na obce v oblasti ochrany životního prostředí a současně přináší náměty na praktické postupy odpovídající  praxi v obcích. Dílo není jen pouhým souborem textů přednášek, ale praktickou příručkou pro pracovníky úřadů. Publikace

Analýza potřebnosti a využívání environmentálních poraden a poradců na území ČR

David Kunssberger Prosinec 15, 2008

V roce 2008 zpracovala Agentura Koniklec v konsorciu s BEZK Analýzu potřebnosti a využívání environmentálních poraden a poradců na území ČR. Analýza byla zpracována na zakázku Ministerstva životního prostředí (z Technické asistence OP ŽP).

Mapa – Významné geologické lokality centrální části Barrandienu

David Kunssberger Prosinec 15, 2007

Geologická mapa v měřítku 1:500 000 zahrnující 146 významných lokalit centrální části Barrandienu a to jednak lokalit kulturně-historického významu a jednak lokalit geologických. Mapa zobrazuje tyto geologicky nejvýznamnější části: A/ Ordovik západní části pražské pánve – Rokycansko B/ Skryjsko-týřovické kambrium C/ Příbramsko-jinecké kambrium D/ Koněprusko E/ Silursko-devonské jádro, centrum Barrandienu F/ Velkou Prahu U zvláště

Průzkum zajištění environmentálního poradenství v členských státech EU, Norsku a Švýcarsku

David Kunssberger Listopad 8, 2006

V roce 2006 zpracovala Agentura Koniklec Průzkum zajištění environmentálního poradenství v členských státech EU, Norsku a Švýcarsku. Analýza byla zpracována na zakázku Ministerstva životního prostředí a sloužila jako jeden z podkladů pro zpracování strategických dokumentů v oblasti environmentálního poradenství.

O nás

Agentura Koniklec, o. p. s.

Chelčického 1130/12, 130 00 Praha 3

P. O. Box 24, 130 11 Praha 3

telefon: 775 732 193

e-mail: agentura@koniklec.cz

Naše výroční zprávy

původní web AK os.koniklec.cz

GPS: N50o 4' 59.16" / E14o 27' 19.28"

MHD: zast. Olšanské náměstí (mapa)

Registrace

IČ: 45768170

DIČ: CZ45768170, neplátce DPH

bankovní spojení: ČSOB, a.s.,

číslo účtu: 571 321 / 0300 (hlavní účet)

zápis ve veřejném rejstříku: O 1322

živnostenské listy: Živnostenský odbor ÚMČ Praha 3, ŽO/1795 – 1978/95/R

Naši sponzoři

Děkujeme všem sponzorům, kteří nám pomáhají realizovat naše projekty.
Přehled těch nejvýznamnějších naleznete zde.

AK na sociálních sítích

Profil AK na Facebooku

Profil AK na Twitteru

YouTube kanál Agentury Koniklec