Novela „kácecí vyhlášky“ nabývá účinnosti

 /  Novela „kácecí vyhlášky“ nabývá účinnosti

Novela „kácecí vyhlášky“ nabývá účinnosti

David Kunssberger31. Říjen, 2014

Dnem 1. listopadu 2014 nabývá účinnosti novela vyhlášky 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, známá mezi veřejností též jako „kácecí vyhláška“.

 

Novela „kácecí vyhlášky“ vyšla ve Sbírce zákonů pod číslem 222/2014 Sb. Její účinnost je načasována na začátek vegetačního klidu ve kterém se kácení dřevin doporučuje.

Novela, ač rozsahem nevelká, přináší dvě důležité změny:

  • zpřesňuje původní, často spornou, definici pojmu „zahrada“

Původní definici zahrady jako stavebně oploceného veřejnosti nepřístupného pozemku u rodinného a bytového domu nahrazuje jasným odkazem na údaje v katastru nemovitostí. Zahradou je tedy každý pozemek, který je v katastru nemovitostí evidován jako zahrada, zastavěná plocha a nádvoří nebo ostatní plocha se způsobem využití pozemku pro zeleň.

  • zužuje možnosti kácet bez povolení

Kácení bez omezení se nově vztahuje pouze na ovocné stromy v zahradách.  Pro kácení ostatních– neovocných – stromů  s obvodem kmene větším než 80 cm (měřeno ve výšce 130 cm) je nově třeba povolení, o němž na základě žádosti rozhodne orgán ochrany přírody zpravidla do 30 dnů.

 

Aktualizované znění „kácecí vyhlášky“ najdete zde.

O nás

Agentura Koniklec, o. p. s.

Chelčického 1130/12, 130 00 Praha 3

P. O. Box 24, 130 11 Praha 3

telefon: 775 732 193

e-mail: agentura@koniklec.cz

Naše výroční zprávy

původní web AK os.koniklec.cz

GPS: N50o 4' 59.16" / E14o 27' 19.28"

MHD: zast. Olšanské náměstí (mapa)

Registrace

IČ: 45768170

DIČ: CZ45768170, neplátce DPH

bankovní spojení: ČSOB, a.s.,

číslo účtu: 571 321 / 0300 (hlavní účet)

zápis ve veřejném rejstříku: O 1322

živnostenské listy: Živnostenský odbor ÚMČ Praha 3, ŽO/1795 – 1978/95/R

Naši sponzoři

Děkujeme všem sponzorům, kteří nám pomáhají realizovat naše projekty.
Přehled těch nejvýznamnějších naleznete zde.

AK na sociálních sítích

Profil AK na Facebooku

Profil AK na Twitteru

YouTube kanál Agentury Koniklec