Informace, výchova, vzdělávání a poradenství

Nejstarší a tradiční oblast aktivit Agentury Koniklec. Poskytujeme veřejnosti informace o životním prostředí a podporujeme jejich poskytování veřejnou správou. Dále se tradičně věnujeme projektům ekologické výchovy dětí a mládeže, ale i vzdělávání dospělých, hlavně místních politiků a úředníků. Samostatnou kapitolou je poradenství a asistence v životních situacích souvisejících s ochranou životního prostředí.

Spolupracujeme v konsorciu Ekoporadny Praha

adminAK-DK25g6 Červenec 27, 2017

Agentura Koniklec je zakládajícím členem a jedním z iniciátorů vzniku neformálního konsorcia pražských environmentálních poraden Ekoporadnypraha.cz. Cílem Ekoporaden Praha  je  vytvořit funkční a systematickou základnu pro environmentální poradenství v Praze s využitím všech jeho forem a nástrojů. Konsorcium sdružuje celkem 8 organizací různého zaměření, které poskytují zejména Pražanům bezplatné poradenství v oblasti životního prostředí, šetrné spotřeby a

Kniha Významné stromy – živá historie našich obcí a měst

David Kunssberger Říjen 2, 2016 Kniha Významné stromy – živá historie našich obcí a měst

  Objednejte si novou publikaci Kniha obsahuje soubor námětů, jak vyhledávat, označovat a pečovat o významné stromy v prostředí lidských sídel a jak jejich téma rozvíjet a využívat. Autor  hledá odpovědi na otázku, proč a jak poselství stromů objevovat a předávat dál. Knížka je prakticky zaměřená a obsahuje velmi konkrétní návody, jak významné stromy hledat, označovat, jak o ně pečovat,  jak je chránit, ale

Projekt poradme.se byl úspěšně dokončen

David Kunssberger Červen 30, 2016

Tisková zpráva S koncem června bylo dokončeno řešení projektu Poradme.se – komunitně orientované distanční environmentální poradenství. Portál je také zaměřen na podporu komunit, posílení jejich dovedností a znalostí a motivace k ekologicky šetrnému životnímu stylu. Z technického hlediska je projekt poradme.se inovativní nástroj pro environmentální poradenství veřejnosti vybudovaný na principu nových médií a sociálních sítí.

Nenápadné kroky ke znatelným úsporám

adminAK-DK25g6 Červen 18, 2016 Nenápadné kroky ke znatelným úsporám

Leták Nenápadné úspory ke znatelným úsporám, vydala Agentura Koniklec jako jeden z výstupů jejích ekoporadenských aktivit v roce 2016. Skládačka má v rozloženém stavu formát A4 a na konkrétních případech ukazuje možnosti úspor vody a energie v domácnostech. Společným jmenovatelem všech uvedených příkladů je jejich nulová investiční náročnost. Všechny příklady byly prakticky vyzkoušeny a jejich

Systém environmentální asistence SENAS se mění na poradme.se

David Kunssberger Září 13, 2014

Dne 1. září jsme zahájili projekt poradme.se – komunitně orientované distanční environmentální poradenství.  Projekt poradme.se je inovativní nástroj pro distanční environmentálního poradenství veřejnosti vybudovaný na principu nových médií. Poradme.se navazuje na oblíbený poradenský systém SENAS a otevírá novou dimenzi poradenství, protože jednak přináší kvalitní a aktuální obsah a jednak umožňuje jeho důvěryhodnost zásadně podpořit sdílením zkušeností v komunitách

Databáze pražských stromů se rozrůstá

David Kunssberger Duben 7, 2014 Databáze pražských stromů se rozrůstá

Díky probíhající soutěži Objevme významné stromy, která byla vyhlášena na listopadovém semináři o významných stromech překročil počet záznamů v databázi pražských významných stromů druhou stovku.  Odhaleny byly mnohdy zapomenuté stromy, které nesou důležitá poselství naší historie. Do databáze přibyly například znovuobjevené lípy republiky. Jednou z nich je Ústřední Lípa republiky na Petříně, která byla zasazena v bouřlivém roce

Úspěšná bilance dvouleté zakázky Poradenství pro obyvatele hlavního města

David Kunssberger Leden 8, 2014

Agentura Koniklec byla v letech 2012-2013 partnerem úspěšného projektu  Ekoporadny Praha.  Jednalo se o společnou aktivitu – konsorcium –  pražských ekologických poraden, který koordinovala 01/71 ZO ČSOP  a financoval  prostřednictvím dvouleté veřejné zakázky Magistrát hlavního města Prahy. Konsorcium pražských  ekoporaden uspělo v této zakázce již v druhém dvouletém období. Díky projektu byla vytvořena nová  základna

Systém environmentální asistence (SENAS)

adminKoniklecAH869 Prosinec 10, 2013

Systém ENvironmentální ASistence (SENAS) nabízí řešení životních situací souvisejících s ochranou životního prostředí. Je založen na WWW aplikaci „klient-server“ a vznikl v letech 2006 – 2007 díky podpoře programu EU Transition Facility 2004 . Jedná se o inovativní nástroj, který využitím moderních technologií zprostředkovává kvalifikované environmentální poradenství laické i odborné veřejnosti.

O nás

Agentura Koniklec, o. p. s.

Chelčického 1130/12, 130 00 Praha 3

P. O. Box 24, 130 11 Praha 3

telefon: 775 732 193

e-mail: agentura@koniklec.cz

Naše výroční zprávy

původní web AK os.koniklec.cz

GPS: N50o 4' 59.16" / E14o 27' 19.28"

MHD: zast. Olšanské náměstí (mapa)

Registrace

IČ: 45768170

DIČ: CZ45768170, neplátce DPH

bankovní spojení: ČSOB, a.s.,

číslo účtu: 571 321 / 0300 (hlavní účet)

zápis ve veřejném rejstříku: O 1322

živnostenské listy: Živnostenský odbor ÚMČ Praha 3, ŽO/1795 – 1978/95/R

Naši sponzoři

Děkujeme všem sponzorům, kteří nám pomáhají realizovat naše projekty.
Přehled těch nejvýznamnějších naleznete zde.

AK na sociálních sítích

Profil AK na Facebooku

Profil AK na Twitteru

YouTube kanál Agentury Koniklec