adminak-dk25g6

 /  

Nové logo a web Geoparku Joachima Barranda

adminAK-DK25g6 standardDuben 10, 2017 Nové logo a  web Geoparku Joachima Barranda

Geopark Joachima Barranda se oblékl do slušivé podoby. Po velkém úsilí spatřilo světlo světa nové logo Geoparku Joachima Barranda. Jeho hlavním prvkem je stylizovaný trilobit doplněný hravým písmem. Autorem loga je známý český designér, výtvarník a typograf, autor log Občanského fóra, Seznam.cz nebo Datart pan Pavel Šťastný. Prvním místem, kde se nové logo objevilo byly webové stránky

22. březen – světový den vody

adminAK-DK25g6 standardBřezen 22, 2017 22. březen – světový den vody

Světový den vody si připomínáme každoročně 22. března již od roku 1993. Málokterá surovina je tak nenahraditelná jako právě voda. Posuďte sami: Pokud jste si dnes sedli k šálku kávy, nespotřebovali jste jen necelé dva decilitry vody, které se do šálku vejdou, ale dalších téměř 140 litrů této fantastické průzračné tekutiny. Na sklenku mléka, kterou jste

Informační stánek Geoparku Joachima Barranda 2017

adminAK-DK25g6 standardBřezen 15, 2017 Informační stánek Geoparku Joachima Barranda 2017

Nenechte si ujít návštěvu informačního stánku Geoparku Joachima Barranda, který tak jako každým rokem, najdete v sobotu 20. května 2017 v areálu Lomů Mořina. Informační stánek  otevřeme u příležitosti Evropského dne chráněných území dříve známého jako Den parků na akci, kterou tradičně pořádá Správa Chráněné krajinné oblasti Český kras ve spolupráci s místními spolky a firmami, které nabízejí

Vydejte se na předjarní procházku za pražskými stromy

adminAK-DK25g6 standardBřezen 15, 2017 Vydejte se na předjarní procházku za pražskými stromy

S odcházející zimou se blíží čas prvních jarních procházek. Zajímavým cílem kratší či delší předjarní procházky mohou být pozoruhodné stromy. Takových stromů najdete v Praze opravdu hodně – obdivovat je můžete ať se vydáte lidmi stále ještě nepřeplněného centra nebo na okraj Prahy. Dobrým průvodcem na cestu vám může být turistická Mapa památných a významných stromů

Environmentální kompetence dětí

adminAK-DK25g6 standardÚnor 10, 2017

V roce 2016 se Agentura Koniklec účastnila výzkumného projektu financovaného Technologickou agenturou ČR na základě výzkumné potřeby Ministerstva životního prostředí. Výzkum si kladl otázky, jak je v současné době promítáno průřezové téma „ environmentální výchova“ do výuky, jaké jsou překážky úspěšné a efektivní EV, jaké podmínky ve školách existují a jak lze praxi EV ve školách zlepšovat.

Portál adaptacesidel.cz

adminAK-DK25g6 standardProsinec 20, 2016 Portál adaptacesidel.cz

Agentura Koniklec byla v letech 2015 – 2016 jedním z partnerů projektu Adaptace sídel na změnu klimatu – praktická řešení a sdílení zkušeností. Naší hlavní rolí bylo vytvoření a údržba projektového portálu a souvisejících profilů na sociálních sítích. Vzniklý virtuální prostor je určen zejména místním samosprávám a iniciativám, které si vezmou za své adaptaci obce či města

Významné stromy – téma pro zapojování veřejnosti do ochrany životního prostředí měst a obcí

adminAK-DK25g6 standardListopad 10, 2016

Od března do září roku 2016 jsme se ve spolupráci s dendrologem Alešem Rudlem pilně věnovali projektu Významné stromy – téma pro zapojování veřejnosti do ochrany životního prostředí měst a obcí. Tento projekt byl podpořen z Programu švýcarsko-české spolupráce. Vytýčené cíle byly velké a termín na dokončení projektu lze označit jako šibeniční – za pouhých 7 měsíců měly

Nenápadné kroky ke znatelným úsporám

adminAK-DK25g6 standardČerven 18, 2016 Nenápadné kroky ke znatelným úsporám

Leták Nenápadné úspory ke znatelným úsporám, vydala Agentura Koniklec jako jeden z výstupů jejích ekoporadenských aktivit v roce 2016. Skládačka má v rozloženém stavu formát A4 a na konkrétních případech ukazuje možnosti úspor vody a energie v domácnostech. Společným jmenovatelem všech uvedených příkladů je jejich nulová investiční náročnost. Všechny příklady byly prakticky vyzkoušeny a jejich

Podpora udržitelnosti projektů podpořených z OPŽP v Prioritní ose 7 – Rozvoj infrastruktury pro environmentální vzdělávání, poradenství a osvětu

adminAK-DK25g6 standardBřezen 10, 2016

 Je možné hodnotit „efektivitu“ prostředků a sil vynaložených na ekologickou výchovu? Jak můžeme pomoci vylepšit vzdělávací programy a služby nabízené středisky ekologické výchovy? Jaké hodnotící nástroje mohou pomoci udržet a zvyšovat kvalitu činnosti vzdělávacích center podpořených z Operačního programu Životní prostředí? Tyto otázky stály na počátku výzkumu společně provedeného konsorciem BEZK, z. s., Agentura Koniklec, o.

Srovnávací analýza stávajícího stavu projektů se stavem z roku 2010 a analýza dopadů PO7 na stav EVVO v ČR

adminAK-DK25g6 standardBřezen 10, 2016

Konsorcium ve složení BEZK, z. s.,  Agentura Koniklec, o. p. s. , SEVER, o. p. s. provedlo v roce 2015 tuto analýzu na základě veřejné zakázky vyhlášené Ministerstvem životního prostředí. Výzkum ukázal, že ve sledovaném období 2008 až 2015 došlo jak k růstu výkonů EVVO, tak k růstu kapacit středisek,  a to prostorových i personálních. Na základě vyjádření

O nás

Agentura Koniklec, o. p. s.

Chelčického 1130/12, 130 00 Praha 3

P. O. Box 24, 130 11 Praha 3

telefon: 775 732 193

e-mail: agentura@koniklec.cz

Naše výroční zprávy

původní web AK os.koniklec.cz

GPS: N50o 4' 59.16" / E14o 27' 19.28"

MHD: zast. Olšanské náměstí (mapa)

Registrace

IČ: 45768170

DIČ: CZ45768170, neplátce DPH

bankovní spojení: ČSOB, a.s.,

číslo účtu: 571 321 / 0300 (hlavní účet)

zápis ve veřejném rejstříku: O 1322

živnostenské listy: Živnostenský odbor ÚMČ Praha 3, ŽO/1795 – 1978/95/R

Naši sponzoři

Děkujeme všem sponzorům, kteří nám pomáhají realizovat naše projekty.
Přehled těch nejvýznamnějších naleznete zde.

AK na sociálních sítích

Profil AK na Facebooku

Profil AK na Twitteru

YouTube kanál Agentury Koniklec